IBESI projekt käivitub: võimestamaks Balti sotsiaalseid ettevõtjaid

IBESI projekt käivitub: võimestamaks Balti sotsiaalseid ettevõtjaid

IBESI projekt on ametlikult käivitatud! Esimene konsortsiumi kohtumine toimus 18. jaanuaril 2023 Tartus ja keskendus Läänemere piirkonna sotsiaalmajandussektorile. IBESI annab nii sotsiaalsetele ettevõtjatele kui ka novaatoritele parema seotuse olemasolevate ettevõtluse ökosüsteemidega, laiema juurdepääsu alternatiivsetele rahastamisallikatele ning toimivad innovatsioonimudelid, millel on potentsiaali laienemiseks jaedasiseks kasutuselevõtuks .

Täpsemalt öeldes pakub projekt kahe aasta jooksul mitmesuguseid ressursse ja võimalusi sotsiaalsetele ettevõtjatele ja potentsiaalsetele sotsiaalsetele uuendajatele, sealhulgas koolitusmooduleid, aktuaalseid häkatone ja kiirendusprogramme. Lisaks sellele kaardistatakse projekti raames piirkonna sotsiaalse rahastamise ökosüsteemid ning viiakse läbi ühisrahastuse pilootprojektid sotsiaalsetele ettevõtetele ja rahvusvahelised oskuste jagamise õpitoad investoritele ja poliitikakujundajatele.

Projektiga luuakse ka aktiivne digitaalne avatud platvorm koostööks ja vastastikuseks õppimisks. See platvorm toob kokku sotsiaalsed ettevõtjad, kiirendid ja äriinkubaatorid, traditsioonilised VKEd ja idufirmad, investorid ja poliitikakujundajad, pakkudes ruumi sotsiaalmajanduse jätkuvaks kasvuks Baltimaades. Projekti tegevuste edukust hinnatakse ja projekti lõpus koostatakse projekti kordamise tööriistakomplekt, et koguda kokku kõik projektist saadud õppetunnid, toetamaks teisi ELi piirkondi sotsiaalse innovatsiooni ja sotsiaalse ettevõtluse arendamisel.

Projekti taust

Integrated Baltic Ecosystem for Social Innovation (IBESI) on “Euroopa Horisondi” projekt, mille eesmärk on tõsta teadlikkust ja hõlbustada Balti riikide sotsiaalsete ettevõtjate juurdepääsu kohalike ja üleeuroopaliste innovatsioonikeskkondade ressurssidele. Arvestades kasumlike ärimudelitega sotsiaalsete ettevõtete puudumist ja nende vähest integreerumist olemasolevatesse ettevõtluse ökosüsteemidesse, võetakse projekti raames ette mitmeid algatusi, mis keskenduvad Balti riikide sotsiaalmajanduse tugevdamisele. Projekti viib ellu Läänemere piirkonna sotsiaalmajanduse sektoris tegutsevate võtmeorganisatsioonide konsortsium Baltic Innovation Agency (juhtpartner), Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Katalista Ventures ja Reach for Change.

Projekti rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autorite omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Innovatsiooninõukogu ja VKEde Rakendusameti (EISMEA) seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega toetust andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Loe rohkem