Järgmised tulevikutegijad – SoFiMa projekti inkubatsiooniprogrammide võitjad on selgunud!

Järgmised tulevikutegijad – SoFiMa projekti inkubatsiooniprogrammide võitjad on selgunud!

3. veebruaril kulmineerusid Tartu Ülikooli Delta keskuses kuus kuud kestnud SoFiMa projekti inkubatsiooniprogrammid. Mõlema inkubatsiooniprogrammi kolm parimat meeskonda tulid veel viimast korda kokku, et astuda lavale ja esitleda oma ideid investorite ja sotsiaalse ettevõtluse kogukonna esindajatest koosnevale žüriile.

Pitchimise järel valis žürii välja võitjad:

  • Peaauhinna ehk 1000€ rahasüsti maailma muutmiseks võitis meeskond Selena project
  • Eriauhinna SEB pangalt – 3 mentorsessiooni Siim Lepsikuga, Net Groupi innovatsioonijuhiga – võitis meeskond Palumõisa loomekodu
  • Eriauhinna Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikult – 4 tundi ehk 400€ väärtuses turunduse ja müügi alast konsultatsiooni – võitis meeskond Banned Books
  • Eriauhinna Baltic Innovation Agency´lt – 10 tundi ehk 1000€ väärtuses nõustamist rahastuse kaasamisel – võitis meeskond Palumõisa loomekodu

Palju õnne kõigile võitjatele! Jõudu ja jaksu kõigile inkubatsiooniprogrammides osalenud meeskondadele oma sotsiaalsete ettevõtete arendamisel! 

Milline oli aga järgmiste tulevikutegijate teekond auhindadeni?

Inkubatsiooniperiood 

SoFiMa projekti raames toimus paralleelselt kaks inkubatsiooniprogrammi. Septembris alustas TLÜ Social Entreprenurship Incubator, kus osales seitse tiimi Eestist ja välismaalt. Virtuaalse inkubatsiooniprogrammi raames arendati sotsiaalse ettevõtluse ideid erinevates töötubades ning koostöös mentoritega. Paralleelselt alustasid kümme meeskonda oma teekonda Võrumaa sotsiaalse ettevõtluse inkubatsiooniprogrammis, mis oli ennekõike suunatud kohaliku kogukonna murede lahendamisele. Võru inkubatsiooniprogrammis aitasid oma ala eksperdid arendada loodava lahenduse sisu, kohendada finantsmudelit, hinnata idee laiemat mõju, jne. Inkubatsiooniprogrammiga liitudes olid meeskondade ideed erineva küpsusastmega, kuid kõik astusid edasi jõulisi samme oma idee edasi arendamisel. 

Viimane pingutus

Mõlemas inkubatsiooniprogrammis valiti välja kolm parimat meeskonda, kes kvalifitseerusid Demo Day´le:

  • kogukond.online – veebiportaal kogukonna omavaheliseks suhtluseks, sh toidupäästeks;
  • Maana – tööruumid erivajadustega inimestele puutöö õppimiseks ja mööbli restaureerimiseks; 
  • Palumõisa loomekodu –  maalähedane isemajandav kogukond vanemaealistest erksatest inimestest; 
  • Banned Books – keelatud raamatute muuseum Tallinnas;
  • CollabMaker – globaalne koostööplatvorm vabatahtlikele, MTÜdele ja sotsiaalsetele ettevõtetele;
  • Selena project – taaskasutatavad naiste hügieenitooted.

Need meeskonnad said demopäevale eelnenud nädalatel veel täiendavaid juhiseid oma idee veenvaks esitlemiseks. Demopäeva hommik algas meeskondadele tegusalt – nad pidi tegema esimese prooviesitlemise koolitajale Aleksander Tõnnissonile (Cocoon Ventures). Aleksander jagas meeskondadele veel viimaseid näpunäiteid ja soovitusi esitluste kohendamiseks.

Investorite ümarlaud 

Samal ajal kui meeskonnad said veel viimaseid näpunäiteid, toimus paralleelse sessioonina põnev arutelu mõjuinvesteeringute teemal. SoFiMa projekti üheks oluliseks kandvaks jooneks on kokku tuua valdkonna jaoks olulisi osapooli, sealhulgas investoreid ja sotsiaalseid ettevõtteid ning mõjuorganisatsioone. Just seda rolli täitis ka ümarlaud. Ümarlaual tutvustasid projekti liikmed peagi valmivate analüüside esmaseid tulemusi, väliseksperdid pidasid inspireerivaid kõnesid ning toimus avatud arutelu mõjuinvesteeringute tulevikust Eestis. 

EVPA analüütik Gianluca Gaggiotti andis ülevaate mõjuinvesteeringute trendidest Euroopas. EVPA ehk European Venture Philanthropy Association on üks peamisi võrgustikke, mis regulaarselt analüüsib ja kaardistab sotsiaalsetele mõjudele keskenduvaid investeerimisfondide Euroopas. Inpulse tegevjuht Bruno Dunkel tutvustas Belgias asuva mõjuinvesteeringute investeerimisfondi Inpulse toimeloogikat ja nende üle-Euroopalist Helenos investeerimisfondi. 

Ümarlaua arutelu käigus paigutati Eestis tegutsevaid fonde mõjuinvesteeringute spektrile. Arutelu käigus leiti, et Eesti mõjuinvesteeringute turg on hetkel veelvähearenenud, kuigi investorite poolt on näha kasvavat huvi.

Demo Day – inkubatsiooniprogrammide lõpuüritus

Pealelõunal tulid koolitusel ja ümarlaual osalenud osapooled kokku ning käes oli hetk, mida paljud olid oodanud. Igal meeskonnal oli aega 3 minutit oma sotsiaalse ettevõtte idee pitchimiseks. Seejärel tuli 7 minuti jooksul vastata žürii küsimustele. Žüriisse kuulusid Erkki Kubber (Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik), Evelin Allas (SEB pank), Jorma Laiapea (Limitless Impact Investments), Rene Tõnnisson (Baltic Innovation Agency) ja Pirkko Valge (Heateo Sihtasutus)

Väljajagamisele läksid kolm eriauhinda ja üks peaauhind. 

Järgmised sammud

SoFiMa projekt jätkab oma tegevusi 2022. kevade vältel. Ees on veel mitmed olulised üritused ministeeriumite ametnike, kohalikutasandi poliitikakujundajatega ja pangandussektoriga. Samuti ilmuvad lähikuudel SoFiMa projekti raames läbiviidud uuringud. 

SoFiMa projekti põhieesmärk on jõuda laiapõhjalise koostööni erinevate sektorite ja osapoolte vahel arendamaks sotsiaalse ettevõtluse hetkeolukorda Eestis. Projekti konsortsiumisse kuuluvad Baltic Innovation Agency OÜ, Tallinna Ülikool, SA Võrumaa Arenduskeskus, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik. Lisaks toetavad projekti AS SEB pank ja BuildIt kiirendi.

Projekti rahastab osaliselt Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI). Artikli sisu ei peegelda ilmtingimata Euroopa Komisjoni vaateid.