Meie visioon sotsiaalse ettevõtluse valdkonnast

Sotsiaalne ettevõtlus on atraktiivseks eneseteostusvalikuks. Ettevõtete põhitegevuse eesmärgistamine ühiskondliku heaolu kaudu on laialt levinud.

Sotsiaalsed ettevõtted tagavad inimestele heaolu ja väärika sissetuleku. Tegutsedes, hoiavad nad looduskeskkonda.

Sotsiaalsete ettevõtete

 • ühiskondlik mõju on eesmärgistatud;
 • ärimudelid on finantsiliselt elujõulised ja investeeritavad;
 • tooted ja teenused on kvaliteetsed ning kliendi vajadusest lähtuvad.

Meie põhiväärtused organisatsioonina

 • Esikohal klient
  Töötame oma kliendi vajadustest lähtuvalt nii, et sotsiaalne ettevõtlus saaks kasvada.
 • Jätkusuutlikkus
  Töötame selle nimel, et sotsiaalsed ettevõtted oleksid jätkusuutlikud.
 • Ambitsioonikus
  Seame suuri sihte.

Järelkasv

Koostöös Eesti Noorsootöö Keskuse ja teiste osapooltega valmis 2018. aasta alguses strateegia sotsiaalse ettevõtluse edendamiseks noorte seas.
Noorte sotsiaalse ettevõtluse arendamise strateegia on ajas muutuv. Ootame jooksvalt kommentaare ja ettepanekuid koostööks.

Kus osaleme?

2020.a. projektide kohta leiab ülevaate siit.

Aastatel 2015 – 2020 oleme üks Siseministeeriumi strateegilistest partneritest Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020 elluviimisel.

Hetkel kuulume:

Varasemalt oleme osalenud järgmistes koostöökogudes:

SEV kuulub katusorganisatsioonidesse Vabaühenduste Liit EMSL, BoP Global Network’i ja EUCLIDi koostoovõrgustikku.

SEV-i algus

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik asutati 11. aprillil 2012. Asutajateks olid 19 sotsiaalset ettevõtet. Võrgustiku juhatuse esimesed liikmed olid Riinu Lepa, Jaan Aps ja Margit Sondberg.

Olulised dokumendid

Tahad SEV-s maailma parandada? Kirjuta meile: info@sev.ee