Meie visioon sotsiaalse ettevõtluse valdkonnast

Sotsiaalne ettevõtlus on muutunud atraktiivseks eneseteostusvalikuks. Ettevõtete põhitegevuse eesmärgistamine ühiskondliku heaolu kaudu on laialt levinud.

Sotsiaalsed ettevõtted tagavad inimestele heaolu ja väärika sissetuleku. Tegutsedes hoiavad nad looduskeskkonda.

Sotsiaalsete ettevõtete

  • ühiskondlik mõju on selgelt ja ambitsioonikalt eesmärgistatud;
  • ärimudelid on finantsiliselt elujõulised ja sobilikud ka investeerimiseks;
  • tooted ja teenused on kvaliteetsed ning tarbijatele atraktiivsed.

Meie põhiväärtused organisatsioonina

  • Oleme ettevõtlikud ja seame suuri sihte. Tegutsedes julgeme võtta riske ja teha vigu. Julgeme nendest ka rääkida ja õppida.
  • Oleme hoolivad. Hoolime arukalt.
  • Oleme tõhusad.  Väldime raiskamise kõiki vorme: väärtustame inimesi, ideid, aega, raha ja loodusressurse.
  • Oleme alati avatud konstruktiivsele koostööle ja seame kõrgeid standardeid nii endale kui partneritele.

SEVi praeguse tegevtiimi väärtused asuvad siin lingil.

Järelkasv

Koostöös Eesti Noorsootöö Keskuse ja teiste osapooltega valmis 2018. aasta alguses strateegia sotsiaalse ettevõtluse edendamiseks noorte seas. Pressiteade on leitav siit. Kuna “Noorte sotsiaalse ettevõtluse arendamise strateegia” jääb “elavaks” dokumendiks, ootame jooksvalt kommentaare ja ettepanekuid koostööks.

Kus osaleme?

Aastatel 2015 – 2018 oleme üks Siseministeeriumi strateegilistest partneritest Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020 elluviimisel.

Hetkel kuulume:

Varasemalt oleme osalenud tänaseks oma ülesanded täitnud alljärgnevates koostöökogudes:

SEV kuulub katusorganisatsioonidesse Vabaühenduste Liit EMSL ja Social Value International.

SEV-i algus

Organisatsiooni loomine valmistati ette Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt rahastatud projekti abil, milleks oli “Sotsiaalse ettevõtluse eestkostevõrgustiku loomine” (septembrist 2011 aprillini 2012). Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik asutati organisatsioonina 11. aprillil 2012. Asutajateks olid 19 sotsiaalset ettevõtet. Võrgustiku juhatuse esimesteks liikmeteks valiti Riinu Lepa, Jaan Aps ja Margit Sondberg.

Olulised dokumendid

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juures on võimalik panustada ja väärtust luua, avastada ja kogeda. Peamised rollid on

  • Toetaja
  • Vabatahtlik
  • Praktikant

Kui Sul on huvi kaasa lüüa, anna meile palun märku aadressil info@sev.ee  Seejärel võtame Sinuga ühendust ja selgitame välja vastastikused ootused ning selle, kas koostöö suudaks nendele vastata.