Aasta sotsiaalne ettevõte 2022 viib keskkonnahoiu ja -hariduse järgmisele tasemele

Aasta sotsiaalne ettevõte 2022 viib keskkonnahoiu ja -hariduse järgmisele tasemele

Juba kolmandat aastat annab Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik koostöös Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumiga välja auhinda Aasta Sotsiaalne Ettevõte – ettevõttele, kes on pühendunud mõne ühis- või keskkondliku probleemi lahendamisele. Sel aastal pälvis tiitli ning 1000€ auhinnaraha Lahemaa Ökoturism.

Fotograaf: Jolanda Lipu

Lahemaa Ökoturism on tegutsenud juba üle 15 aasta ning pakub erinevaid loodusretki, õppepäevi ja õpilastele keskkonnahariduslikke programme. Nende tegevuse keskmes on keskkonnahoid ning hoolikalt jälgitakse oma tegevusi sellest vaatevinklist. Näiteks ei ole turistide arv suurem kui piirkond suudab taluda ning liigutakse võimalusel mööda spetsiaalseid matkaradu või laudteid, et vältida õrnade koosluste tallamist. 

“Inimesed nimetavad loodusretke tihti matkaks. Loodusretk erineb matkast selle poolest, et matk on eelkõige sportlik tegevus, mille puhul läbitakse pikki vahemaid, aga loodusretke käigus keskendutakse sellele, mida me looduses näeme. Loodusgiid aitab inimestel märgata loomade tegutsemisjälgi, väikeseid elusolendeid ja muud huvitavat ning seletab nähtu lahti – tõlgib loodusteadusliku info tavainimesele arusaadavasse keelde.” – selline on selgitus  Lahemaa Ökoturismi veebilehel.

Lisaks keskkonnale keskendutakse palju ka külastavate piirkondade kogukondadele. Nimelt ei tohi ekskursioon häirida kohalikku elustikku ega ka piirkonnas elavaid inimesi. Kasu kohalikele elanikele tuuakse eelkõige läbi kohalike teenuste tarbimise. Giididena kasutatakse kohalikke giide, süüakse kohalikes ettevõtetes, ostetakse kohapeal toodetud suveniire ja talukaupa.

Eesti sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni arengutegevused on toetatud Euroopa Sotsiaalse Innovatsiooni Liidu konsortsiumi (The European Social Innovation Alliance (ESIA)) rahvusvahelise projekti raames, mis on kaasrahastatud Euroopa Liidu poolt. Lisainfo: https://si-alliance.eu/