10 fakti Eesti uuringus osalenud sotsiaalsetest ettevõtetest ja 5 fakti Euroopa omadest

10 fakti Eesti uuringus osalenud sotsiaalsetest ettevõtetest ja 5 fakti Euroopa omadest

Euroopa Sotsiaalse Ettevõtluse Monitor on ainus rahvusvaheliselt tunnustatud uuring sotsiaalsest ettevõtlusest, mis aitab viia ühiskonnas positiivset muutust eestvedavate ettevõtete vajadused ja soovid nii kohaliku kui ka rahvusvahelisse poliitikakujundamisse. Valminud on 2020. aastal tehtud raport Eesti uuringus osalenud sotsiaalsete ettevõtete kohta kui ka Euroopa ülene kokkuvõte.

“Käesolev raport on vajalik ja asjakohane väline pilguheit Eesti sotsiaalse ettevõtluse hetkeolukorrale ja väljakutsetele. Olen kindel, et siit leiavad head alusmaterjali nii poliitikakujundajad kui sotsiaalsed ettevõtted, et meie ees seisvate väljakutsetega toime tulla.”

– Raivo Küüt, Siseministeeriumi rahvastiku toimingute ja kodanikuühiskonna asekantsler

Järgnevalt on kummastki kokkuvõttest väljatoodud peamised faktid, mis kirjeldavad uuringus osalenud sotsiaalseid ettevõtteid.

10 fakti Eesti uuringus osalenud sotsiaalsetest ettevõtetest

Kokku osales Eesti küsitluses 46 ettevõtet. 9 vastust tuli eemaldada seetõttu, et
vastanud ei kinnitanud, et “sotsiaalne mõju on strateegiliste äriotsuste tegemisel
finantshuvidest olulisem või võrdselt oluline”. Peale andmete sorteerimist vastavalt
metoodikale jäi uuringu analüüsi aluseks 24 vastust.

10 fakti seires osalenud Eesti sotsiaalsetest ettevõtetest:

 • ühiskondliku ja keskkonnasäästliku missiooniga
  75% sotsiaalsetest ettevõtetest reinvesteerivad oma tulu organisatsiooni missiooni
  täitmiseks.
 • noored
  Üle poole sotsiaalsetest ettevõtetest on asutatud viimase 10 aasta jooksul.
 • kaasavad ja mitmekesised
  50% sotsiaalsetest ettevõtetest annavad tööd erineva etnilise taustaga töötajatele
  ning 33% on võtnud tööle erivajadusega inimesi.
 • ambitsioonikad
  75% sotsiaalsetest ettevõtetest soovib lähitulevikus laiendada oma tooteid ja
  teenuseid, 50% soovivad tõsta turunduse taset, 46% soovib minna uutele turgudele
  ning värvata uusi töötajaid.
 • sotsiaalselt vastutustundlikud
  88% peab teenuste ja toodete hankimise valikute puhul „väga oluliseks“ või
  „oluliseks“ positiivset ühiskondlikku mõju.
 • uuenduslikud
  54% sotsiaalsetest ettevõtetest kinnitab, et nad tõid turule tulles kaasa vähemalt
  ühe uuendusliku toote/teenuse ning 50% pidasid innovaatiliseks oma ärimudelit.
 • mõõdavad mõjusid
  50% sotsiaalsetest ettevõtetest analüüsib regulaarselt oma tegevuse mõju.
 • vastupidavad
  Vaatamata koroonakriisile töötas 77% sotsiaalsetest ettevõtetest oma senise
  sihtrühma jaoks välja uued tooted ja teenused, 62% muutis oma tooted ja teenused
  digitaalseks ning 31% töötas välja täiesti uusi pakkumisi uutele sihtrühmadele.
 • kaasavad
  92% sotsiaalsetest ettevõtetest kaasab oma töötajaid organisatsiooni otsuste
  tegemisse „väga suurel“ või „suurel määral“.
 • säästva arengu põhimõtteid järgivad
  67% sotsiaalsetest ettevõtetest on teadlikud ÜRO säästva arengu eesmärkidest
  (SDG), 50% tegutsevad eesmärgi „tervis ja heaolu“ täitmiseks, millele järgnevad
  „säästev tootmine ja tarbimine“ (46%), „ebavõrdsuse vähendamine“ (38%) ning
  „kliimamuutuste vastased meetmed“ (38%).

5 fakti seires osalenud Euroopa sotsiaalsete ettevõtete kohta

Erkki Kubber võttis kokku viis fakti lühikeses videos:

Võimalus luua sotsiaalsest ettevõtlusest normaalsus, mitte nišš!

Oled ettevõtja, kes loob positiivset mõju ühiskonda? 

Sooviksid kaasa rääkida oma ettevõtte tuleviku mõjutavate sotsiaalsete ettevõtete poliitikas, investeeringute ja strateegiat?

Kui vastasid mõlemale küsimusele “jah”, siis oled oodatud täitma ainsat rahvusvaheliselt tunnustatud sotsiaalse ettevõtluse kohta tehtavat uuringut. Soovime sinu häält kuulda võtta olulistel teemadel nagu rahastamine, toetusmeetmed, vajalikud programmid ja koolitused.

Küsimustiku täitmine võtab aega umbes 25 minutit. Täita saab lingil https://bit.ly/ESEM2021_ET.

Uuringu läbiviimine on osa ESF+ programmi raames rahastatud projektist “Sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse loomine (SIKK) (ENG: European Social Innovation Alliance (#ESIA)), mille eesmärk on ehitada sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskusi üle Euroopa.