Poliitikakujundajad kohtusid kujundamaks sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni tulevikku

Poliitikakujundajad kohtusid kujundamaks sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni tulevikku


16. veebruaril kohtusid Põhjala tehases erinevate ministeeriumite ning sotsiaalset ettevõtluse valdkonda eestvedavate organisatsioonide esindajad, et üheskoos kujundada sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni tulevikku!

Ümarlaual osalesid Riigikantselei, Siseministeeriumi, Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad. Sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni edendavate tugiorganisatsioonide poolt olid esindatud Maakondlike Arenduskeskuste Võrgustik, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Võrumaa Arenduskeskus, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK), Tallinna Ülikool, Baltic Innovation Agency ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik. Üheskoos arutleti sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni perspektiivi Eestis ning sektori probleemvaldkondade üle.

Ümarlaud algas hommikul ekskursioonidega Põhjala tehases, kus külastati sealseid sotsiaalse ettevõtluse olemusega innovaatilisi ettevõtteid. Esmalt külastati ettevõtet Folklore, mis on vintage pood ja tekstiilitöökoda ühes ja mille eesmärk on  anda uus elu kulunud esemetele ja riietele ning propageerida jätkusuutlikku ja taaskasutavat mõtteviisi. Lisaks sai kuulda lähemalt ka seljakotte ja teisi aksessuaare vegan-sõbralikest materjalidest seljakotte ja teisi aksessuaare valmistava ettevõtte MÄRSS tegemistest. 

Järgmisena tutvuti omapärase ettevõttega nimega BOTIK, mis on hubane kogukonda panustav baar ja ajaveetmiskoht, mis võlub külastajad oma looduslähedase ja salapärase interjööri ning keskkonda säästvate lahendustega.

Päev jätkus ümarlauaga BOTIKus, kus toimusid ettekanded sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni hetkeolukorra kohta:

  • Siseministeeriumi rahvastiku toimingute ja kodanikuühiskonna asekantsler Raivo Küüt tegi ettekande riiklikest arengutest, väljakutsetest ja edasistest plaanidest sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni vallas.
  • Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juhatuse liige Erkki Kubber andis ülevaate sotsiaalse ettevõtluse sektori olemusest ning arengutest.
  • Tallinna Ülikooli juhtimise dotsent, sotsiaalse ettevõtluse magistriprogrammi juht ja sotsiaalne ettevõtja Katri-Liis Lepik esitles ESEM Eesti 2020-2021 raporti ja SoFiMa projekti raames läbi viidud sotsiaalsete ettevõtete uuringu tulemusi.
  • Baltic Innovation Agency (BIA) arendusjuht Kadri Uus tegi ülevaate 2021-2022 läbi viidud investorite mõjuinvesteeringute uuringu tulemustest.
  • SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) projekti koordinaator Evelyn Valtin ja spetsialist Marju Mäger andsid ülevaate Euroopa Liidu poolt rahastatud rahvusvahelise projekti “Sotsiaalse Innovatsiooni Kompetentsikeskuse loomise (SIKK)” tegevustest, mille üheks eesmärgiks on koostöös avaliku sektori erinevate osapooltega luua sotsiaalse innovatsiooni visioonidokument.

Peale valdkonnast ülevaate saamist arutleti uuringu tulemuste üle ning arutati, kuidas avalikus sektoris saaks hoogsamalt kaasa aidata sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonnas eksisteerivate probleemide lahendamisele. Arutelude tulemusel tõdeti, et sotsiaalse ettevõtluse valdkonna suurimateks väljakutseteks on vähene teadlikkus sotsiaalsest ettevõtlusest, sotsiaalsete ettevõtjate äriliste oskuste arendamine ja valdkonna killustatud arendamine erinevate organisatsioonide poolt. Hoolimata väljakutsetest on ministeeriumitel olemas huvi valdkonda koordineeritult ja koostöös edasi arendada.

Mis edasi?

Erinevate ministeeriumitega on plaanis hakata aktiivsemalt koostööd tegema ning üheskoos edasi liikuma sotsiaalse innovatsiooni visioonidokumendi loomisega. 

Sündmus korraldati “Ühiskondlikult vastutustundlike ettevõtete rahastusvõimaluste arendamine Eestis (SoFiMa)” projekti raames.

SoFiMa projekt jätkab oma tegevusi 2022. kevade vältel. Ees on veel mitmed olulised üritused kohalikutasandi poliitikakujundajatega ja pangandussektoriga. Lähikuudel ilmuvad SoFiMa projekti raames läbiviidud uuringud.

SoFiMa projekti põhieesmärk on jõuda laiapõhjalise koostööni erinevate sektorite ja osapoolte vahel arendamaks sotsiaalse ettevõtluse hetkeolukorda Eestis. Projekti konsortsiumisse kuuluvad Baltic Innovation Agency OÜ, Tallinna Ülikool, SA Võrumaa Arenduskeskus, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik. Lisaks toetavad projekti AS SEB pank ja BuildIt kiirendi.

Projekti rahastab osaliselt Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI). Artikli sisu ei peegelda ilmtingimata Euroopa Komisjoni vaateid.