Uus vastastikuse õppimise võrgustik Balti-Rootsi sotsiaalsetele ettevõtjatele

Uus vastastikuse õppimise võrgustik Balti-Rootsi sotsiaalsetele ettevõtjatele

Reach for Change Sweden, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Social Entrepreneurship Association Latvia ja Lithuanian Social Business Association testivad kontseptsiooni The Baltic Sea Impact Network – uut riikidevahelist võrgustikku Läänemere piirkonna sotsiaalsete ettevõtjate vastastikuse õppimise jaoks.

Võrgustik on üks 23 koostööprojektist piirkonnas, mida toetab The Swedish Institute stardiraha abil. Kõigil neljal projektis koostööd tegeval organisatsioonil on aastatepikkune kogemus sotsiaalsete ettevõtjate toetamisel ning nad on tõestanud oma suutlikkust mobiliseerida ettevõtjaid ja sidusrühmi riiklikul tasandil oma riikides.

“Sotsiaalsete ettevõtjate eesseisvad takistused on suuresti võrreldavad kogu Läänemere piirkonnas laiemalt – nad võitlevad spetsialiseeritud rahastamise puudumise, vähese nähtavuse ja väheste võimalustega pikaajalise suutlikkuse suurendamiseks. Meie ühised kogemused on tõestanud, et vastastikune võrgustik ja koostöövõimalused on sotsiaalsete ettevõtjate arengu jaoks üliolulised, sest see võimaldab ühist probleemide lahendamist ja parimate tavade kordamist,” ütleb Kristine Verpeja – Reach for Change’i Balti programmi- ja partnerlusjuht ning projekti koordinaator.

“Praegusel ebakindlal ajal on hädasti vaja toetada sotsiaalseid ettevõtjaid ja uuendajaid sellise koostööga nagu see. Meil on hea meel selle partnerluse üle ning me kavatseme teha võimalikke jõupingutusi ja ressursse, et see pilootprojekt oleks edulugu, mis oleks pikaajaline formaat tulevikus,” jagab Viktorija Bražiūnaitė, Leedu Sotsiaalsete Ettevõtete Assotsiatsiooni direktor.

Võrgustikuga kutsutakse liituma 30 sotsiaalset ettevõtjat Rootsist, Eestist, Lätist ja Leedust. Nad läbivad enesehindamise, et teha kindlaks oma vajadused ja huvid ning 13 kuu jooksul juhendab neid igakuine vastastikuse õppimise programm ja ekspertide töötoad (nt avaliku sektori asutuste, ettevõtete ja mõjuinvestoritega). Augustis 2023 kutsutakse kõik võrgustiku liikmed projekti lõppüritusele isiklikult Riias, Lätis.

Eesmärk on aidata võrgustiku liikmetel õppida uusi oskusi, luua sidemeid naaberriikide sarnaste kolleegidega ja suurendada sotsiaalsete ettevõtjate juurdepääsu asjaomastele sidusrühmadele.

Võrgustiku liikmete pidev tagasiside aitab konsortsiumi partneritel kohandada võrgustiku mudelit ja koguda esimesi tulemusi selle mõju kohta. Pikaajaline eesmärk on vormistada kontseptsioon, taotleda selle edasist rahastamist ning lõpuks levitada ja laiendada seda Põhjamaade ja laiemalt Euroopa turgudele.

Projekti rahastab Rootsi Instituut.

Loe rohkem