Kõik, mida peaksid teadma järgmistest Euroopa plaanidest

Kõik, mida peaksid teadma järgmistest Euroopa plaanidest

9. detsembril 2021 avaldas Euroopa Komisjon sotsiaalmajanduse tegevuskava (Social Economy Action Plan). Pärast pikka konsultatsiooniprotsessi kodanike ja sidusrühmadega on uus raampoliitika lõpuks valminud, et aidata Euroopas sotsiaalsetel ettevõtetel ja sotsiaalsel ettevõtlusel veel enam areneda. 

Miks on antud sotsiaalmajanduse tegevuskava oluline?

Kuigi Euroopa Liit on viimasel kümnendil käivitanud mitmesuguseid algatusi sotsiaalsete ettevõtete ja sotsiaalmajanduse toetamiseks, on antud tegevuskava märkimisväärne verstapost, mis seab järgmise üheksa aasta poliitika fookuse. Tegevuskava aitab võimendada sotsiaalmajandusega tegelevaid organisatsioone ja sotsiaalseid ettevõtteid, kes tegelevad ühiskondlike väljakutsega ning aitavad kaasa jätkusuutliku ja kaasava majanduse kasvule. Algatus toob kogu Euroopas paremad tingimused 2,8 miljonile ettevõttele ja 13,6 miljonile sotsiaalmajanduses töötavale inimesele.

Tegevuskava ametlik nimi on “Building an economy that works for people: an action plan for the social economy” (Tõlkes: “Inimeste heaks töötava majanduse ülesehitamine: sotsiaalmajanduse tegevuskava”). Tegevuskava pakub perioodiks 2021-2030 välja erinevaid tegevusi, keskendudes valdkondadele nagu riigiabi, õigusraamistikud, sotsiaalselt vastutustundlikud riigihanked, sotsiaalmajanduse edendamine, juurdepääs rahastamisele jne.

Tegevuskava fookused ja plaanitavad tegevused

 Sotsiaalmajanduse arendamiseks sobivate tingimuste loomine

  1. Soovitused riikidele sotsiaalmajanduse raamtingimuste väljatöötamiseks.
  2. Koolitused riigiametnikele, sh sotsiaalselt vastutustundliku riigihangete teemal.
  3. Kohalike ja piirkondlike partnerluste toetamine (ettevõtete ja avaliku sektori vahel).
  4. ELi-väliste riikide sotsiaalsete ettevõtjatele rahastusele juurdepääsu tagamine.

Uute võimaluste avamine sotsiaalmajanduse arenguks

  1. Perioodiks 2021-2027 on plaanis suurendada varasemat (2014-2020) iga-aastast 2,5 miljardi euro suurust toetust.
  2. Komisjon plaanib 2023. aastal luua nn uue ELi sotsiaalmajanduse värava (Social Economy Gateway) ehk platvormi, et tagada sotsiaalmajanduses osalejatele ühest kohast kogu vajalik teave ELi rahastamise, poliitika, koolituste ja algatuste kohta.
  3. 2022. aastal on plaanis InvestEU programmi raames tuua turule uusi rahastusvõimalusi ja parandada juurdepääsu toetustele.
  4. Toetatakse riiklike sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuste loomist, et tõsta innovatsioonivõimekust riigis ning toetada sotsiaalmajanduse ökosüsteemi erinevate osapoolte (sh sotsiaalsete ettevõtete) ja uute sotsiaalsete ettevõtjate arengut.

Sotsiaalmajanduse ja selle potentsiaali tunnustamine, teadlikkuse tõstmine

  1. Regulaarsete kommunikatsioonitegevuste/kampaaniate elluviimine.
  2. Jätkatakse teaduslike andmete kogumisega antud valdkonnas ning viiakse läbi nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid teemapõhiseid uuringuid. 

Sotsiaalmajanduse tegevuskava on oluline samm tuleviku suunas, kus aina enam on fookuses sotsiaalne ettevõtlus ja sotsiaalne innovatsioon. See näitab, et aina enam saame luua võimalusi selleks, et mõju loovaid ettevõtteid oleks rohkem, nad oleksid võimekamad ja saaksid suurendada oma mõju.

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik kuulub Euclidi Võrgustikku (Euclid Network), tegemist on Euroopa organisatsioonide võrgustikuga, mis toetab sotsiaalseid ettevõtteid ja sektori arengut. Euclidi Võrgustikuga kujundasime seisukoha antud tegevuskava väljunditele ja plaanidele, millega saab tutvuda SIIN (inglise keeles).

Sotsiaalmajanduse tegevuskava ja täiendavad dokumendid leiab SIIT.