Kuidas sotsiaalseid ettevõtteid paremini toetada ja rahastada – 18kuulise projekti õppetunnid

Kuidas sotsiaalseid ettevõtteid paremini toetada ja rahastada – 18kuulise projekti õppetunnid

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik (SEV), Balti Innovatsiooniagentuur (BIA), Tallinna Ülikool (TLÜ) ja Võrumaa Arenduskeskus ühendasid 18 kuu vältel jõud, et üheksoos Eesti sotsiaalset ettevõtlust edendada. Partnerid tõi kokku projekt „Ühiskondlikult vastutustundlike ettevõtete rahastusvõimaluste arendamine Eestis“ (SoFiMa). Projekti põhieesmärk oli jõuda laiapõhjalise koostööni erinevate sektorite ja osapoolte vahel ja teha eeltööd Eesti turu vajadustele vastava uue sotsiaalse finantsinstrumendi loomiseks. Projektil oli kolm peamist tegevussuunda: uuringud, inkubatsiooniprogrammid ja teadmiste vahetamise üritused.  Selleks, et SoFiMa projekti käigus õpitu ja saavutatu ei jääks vaid konsortsiumi teada, jagame nüüd kasulikke materjale kõigi huvilistega. 

Uuringud 

Projekti käigus analüüsisime erinevaid sihtrühmi. TLÜ viis läbi küsitluse ja intervjuud sotsiaalsete ettevõtete seas, kaardistamaks nende rahastamise vajadusi, eelistatud rahastuse vorme ja tulevasi rahakaasamise kavatsusi ning valmisolekut. Uuringust selgus, et puuduvad rahalised toetused on üks peamine barjäär sotsiaalsete ettevõtete käibe eesmärkide saavutamisel. Samuti kinnitas uuring, et Eesti sotsiaalsed ettevõtted toetuvad tugevalt toetustele ja projektirahadele ning tunduvalt vähem plaanitakse kasutada annetusi, investeeringuid ja laene.  

Lähenemine pöörati teistpidi investorite uuringus, kus analüüsiti Eesti äriinglite ja institutsionaalsete investorite valmisolekut  investeerida mõjuorganisatsioonidesse. Uuring näitas, et investoritel on olemas huvi mõjuinvesteeringute tegemiste vastu, kuid pigem ollakse valmis neisse investeerima samadel tingimustel nagu traditsioonilistesse ettevõtetesse.

Üheks uuringu järelduseks oli vajadus rohkemate investoritele suunatud ürituste järele, kus nad saaksid tutvuda sotsiaalsete ettevõtetega.  

Mõlemad küsitlusuuringud olid oluliseks sisendiks koondraportile, mis annab tervikliku ülevaate Eesti sotsiaalse ettevõtluse ökosüsteemist. Raport pakub välja neli alternatiivi Eesti turu tühimike täitmiseks: sotsiaalse mõju osak (SIB), laenugarantii, mõjuinvesteeringutele keskendunud ühisrahatus ja mõjuinvesteeringute fond. Olulisel kohal uuringus olid ka kohalike ja välismaiste rahastusinstrumentide juhtumianalüüsid, mis pakuvad inspireerivaid ja praktilisi näiteid mõjufondide ülesseadmisest.  

Inkubatsiooniprogrammid 

Projekti raames võimestati sotsiaalseid ettevõtjaid inkubatsiooniprogrammidega Tallinnas ja Võrumaal. Esimese puhul oli peamiseks sihtrühmaks tudengid. Võrumaa tegevuste keskmes olid kogukondade, kohalike ettevõtete ja mittetulundusühingute esindajad, kelle algatustest võivad sotsiaalsed ettevõtted kasvada partneriteks kohalikule omavalitsusele. Programmid koosnesid töötubadest ja mentorlusest, mõlemad kestsid kuus kuud ja kokku osales neis 17 meeskonda. Suurima potentsiaaliga meeskonnad jõudsid ühisele demopäevale, kus tunnustati parimaid.

Inkubatsiooniprogrammide kokkuvõtted ja õppetunnid leiab õppematerjalidest, mis on kasulikud kõigile, kes plaanivad tulevikus sarnaseid inkubatsiooniprogramme korraldada. Loe lähemalt Võru ja Tallinna kogemustest. 

Ettevõtluse edendamise suunal korraldas TLÜ suve hakul lisaks häkatoni Hack Social Issues 2022. Selle fookuses oli rakendada sotsiaalset ettevõtlust leidmaks innovaatilisi lahendusi Ukraina põgenike aitamiseks. Häkatoni käigus moodustati neli meeskonda, kes pakkusid välja erinevaid lahendusi: veebiplatvorm vabatahtlike ja põgenike kokku toomiseks, ajutised töökeskused suurematesse linnadesse põgenikele töövõimaluste leidmiseks, sotsiaalne Ukraina restoran ja vaimsele tervisele tähelepanu pöörav kogukonnakeskus. Võitja oli kogukonnakeskus Maze Me, kes sai eelispääsme TLÜ järgmisesse inkubatsiooniprogrammi.  

Üritused 

Projekti raames korraldasime mitmeid erinevaid teadlikkuse tõstmise üritusi, mille eesmärk oli tuua kokku osapooli erinevatest eluvaldkondadest. Sotsiaalse ettevõtluse teemat arutasime ettevõtjate, mittetulundusühingute, teadlaste, investorite, pankade esindajate ning kohaliku- ja riigitasandi poliitikakujundajatega. Iga kohtumine oli järjekordne samm selgema arusaamise ja suurema koostöö suunas. Eriti hea meel on meil Põhjala tehases korraldatud sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni arengupäeva osas, kus muu hulgas tähistasime 23 organisatsiooni allkirjastatud sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni koostöökokkuleppe sõlmimist. 

Kuidas edasi? 

Projektipartnerid jätkavad valdkonna arendamist ka pärast projekti lõppemist. SEVi eestvedamisel toimub juba 7. oktoobril mõju ning jätkusuutliku ettevõtluse festival Impact Day. SoFiMa konsortsiumi liikmed löövad samuti festivalil erinevates rollides kaasa – hea võimalus tulla meiega erinevatel projekti teemadel vestlema! TLÜs toimub sellel sügisel taas sotsiaalse ettevõtluse virtuaalne inkubaator ja järjekordsed Vunki mano! loometalgud toimusid 23.–24.09 Värskas. BIA jätkab aga tegutsemist uute mõjufondide loomise nimel. 

Projekt kestis 01.11.20 30.06.22 ja seda kaasrahastas Euroopa Komisjon Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi (European Programme for Employment and Social Innovation “EaSI” 2014-2020) kaudu. EaSI programmi üheks eesmärgiks on toetada tööhõivet ja sotsiaalset sidusust edendades sotsiaalsete ettevõtete ligipääsu rahastusvõimalustele ning arendades sotsiaalsete investeeringute turgu. Euroopa Komisjon kattis 80% projektikuludest. 

Loe rohkem