Aasta Sotsiaalse Ettevõtte auhinnale kandideerimine on avatud!

Aasta Sotsiaalse Ettevõtte auhinnale kandideerimine on avatud!

Anname koostöös Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumiga välja viiendat korda Sotsiaalse Ettevõtluse eriauhinda. Usume, et sotsiaalne ettevõtlus on vastutustundlik ettevõtlus ning vastutustundlikust ettevõtlusest saab välja kasvada võimalus sotsiaalseks ettevõtluseks. Eriauhinnaks on 1000 eurot (maksud juba maha arvestatud).

Kuidas osaleda?

Kandideerimiseks on vaja täita Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi indeksit. Indeksis osalemine on avatud kuni 15. aprillini.

Indeks on Eestis tegutsevatele ettevõtetele mõeldud vastutustundliku äritegevuse arengutööriist, mis on ettevõttele nii praktiline töövahend jätkusuutlikkuse (ESG) teemadega tegelemisel kui ka võimalus saada kvaliteedimärgis.

  • Indeks kui arengutööriist: täitmise käigus läbib ettevõte enese- ja eksperthindamise, saab kraadida oma valmisolekut raporteerimiseks ning sihtida oma arengueesmärke vastavalt ühiskonna ootustele. Hindamise tulemusel antud tagasiside on paljudele Eesti ettevõtetele olnud oluline element arengusihtide seadmisel ja vajalike muudatuste sisseviimisel. Ankeedi täitmise tulemusel valmib PowerBi digitaalne tulemusaruanne koos hindajate kommentaaridega.
  • Indeks kui kvaliteedimärgis: Teenides välja kuld-, hõbe-, või pronkstaseme märgise, on see eelkõige kummardus tehtud töö eest oma organisatsiooni töötajatele. Samal ajal annab märgis ka võrdlusmomendi esiteks iseendaga võrreldes eelnevate aastatega ja teiseks teiste ettevõtetega, kes samas valdkonnas tegutsevad. Juhul kui organisatsioon soovib indeksit kasutada vaid arengutööriistana ning mitte võrdlus- või kvaliteedimärgisena, siis on võimalus loobuda avalikust kommunikatsioonist.

Pärast indeksi läbimist toimub kandidaatide hindamine järgmiste kriteeriumite alusel:

  • kui selgesõnaline on ettevõtte ühiskondlik eesmärk;
  • kuidas ettevõtte planeerib ja mõõdab oma ühiskondliku mõju;
  • mitu % ettevõtte kasumist investeeritakse ühiskondliku eesmärgi saavutamiseks;
  • mitme % ulatuses teenib ettevõte omatulu (kui jätkusuutlik on ettevõte).

Hiljemalt juunis avalikustatakse tulemused ja antakse märgised, sh Sotsiaalse Ettevõtluse Eriauhind. Ettevõtetel on võimalus ka tulemuse avalikustamisest loobuda. Igaljuhul on tegemist hea võimalusega saada tagasisidet oma organisatsiooni vastutustundlikkuse kohta ning näha võimalusi parendusteks.

Edu kandideerimisel!

Sotsiaalse ettevõtluse kriteeriumide kohta leiab lisainfot meie kodulehelt siit: https://sev.ee/mis-on-sotsiaalne-ettevotlus/.

Rohkem infot Indeksi kohta siit: http://indeks.csr.ee/ .

Astudes Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi liikmeks, on Indeksis osalemise tasu Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku liikmele tasu 250 €.

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum on 2005. aastal loodud ettevõtete liit, kelle oluliseks eesmärgiks on terve ja läbipaistva ettevõtlusmaastiku loomesse panustamine. Indeksi märgis annab ettevõttele täiendava võimaluse näidata oma püüdlust olla usaldusväärne koostööpartner.