Mis on sotsiaalne ettevõtlus

Sotsiaalsed ettevõtted on ühiskondliku eesmärgiga organisatsioonid, mis kasutavad oma sihi saavutamiseks ettevõtlust. Lihtsamalt öelduna – sotsiaalsed ettevõtted müüvad oma tooteid või teenuseid eesmärgiga muuta maailma paremaks.

Sotsiaalsete ettevõtete ühiskondlik eesmärk tähendab nende otsest panustamist inimeste toimetulekusse ja heaolusse ning loodus- ja elukeskkonna soovitava seisundi püsimisse.

Ettevõtlus tähendab tegutsemist majandusüksusena, st kaupade või teenuste pakkumist tasu eest püsiva tegevusena.

Ärimudelite skaala
Sotsiaalne ettevõtlus
Sotsiaalne ettevõtlus
Sotsiaalne ettevõtlus

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku liikmeks astumisel järgime järgnevaid kriteeriume:

 • Selgesõnaline ühiskondlik eesmärk
  • Ettevõtte eesmärk on autojagamisteenuse abil maapiirkondades lapsed ja noored huviringidesse toimetada.
  • Ettevõtte eesmärk on parandada haridust läbi professionaalide kaasamise koolitundidesse.
 • Sotsiaalne ettevõtte peab planeerima ja mõõtma oma ühiskondlikku mõju.
  • Uuskasutuskeskus suunas 2017. aastal taaskasutusse 1100 tonni asju ning panustas sellega keskkonna jätkusuutlikkusse.
  • Kui tegemist on alustava sotsiaalse ettevõttega, peab ettevõtja põhjendama, kuidas ta planeerib tulevikus oma ühiskondlikku mõju mõõta.
 • Ühiskondlik eesmärk on kasumi-jaotusest tähtsam. Vähemalt 51% ettevõtte kasumist investeeritakse ühiskondliku eesmärgi saavutamiseks.
  • Pimedatele vabaaja veetmise lahendust pakkuv ettevõte jõudis aastal 2021 majandusaasta kasumini. 30% kasumist võetakse dividendidena välja, 70% kasumist investeeritakse ettevõtte kasvatamisesse.
 • Sotsiaalne ettevõte teenib vähemalt 35%* ulatuses ettevõtlustulu. See tähendab ühtlasi, et ettevõtel on suurem potentsiaal ühiskondlikku mõju pikaajaliselt ja jätkusuutlikult luua. *Analüüsitakse viimase 3 aasta keskmist näitajat. Kui ettevõte on tegutsenud 1-2 aastat, võetakse arvesse nende aastate keskmine.
  • Sotsiaalne ettevõte XYC teenib 40% tulu oma toodete müügist, ülejäänud sissetulek on aastal 2018. projektitoetustest.
  • Kui tegemist on alustava sotsiaalse ettevõttega, peab ettevõtja põhjendama, kuidas ta plaanib vähemalt 35% ettevõtlustulu teenimiseni enda poolt paika seatud ajamastaabi jooksul jõuda (KPId, mõjuhindamine jne).

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku ettevõtetest leiate ülevaate siit siit.

Vaata siit praktilisi näiteid Eesti sotsiaalsetest ettevõtetest, kes loovad positiivseid muutuseid erinevates valdkondades, töötuse vähendamisest taaskasutuse suurendamiseni.