Valminud on Eesti sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteem ülevaate raport

Valminud on Eesti sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteem ülevaate raport

Eesti on tuntud oma innovaatilise mõtteviisi poolest, kuid kuidas on lood sotsiaalse innovatsiooniga? Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi dotsent Katri-Liis Lepik ja doktorant Kadri Kangro on valmistanud ülevaate sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemist Eestis. Ülevaatest selgub, et Eesti sotsiaalse/ühiskondliku innovatsiooni (SI) ökosüsteem on veel arengu algfaasis ning paljud algatused erinevates sektorites ja tasanditel pole omavahel seotud.

SI maastikul on puudunud organisatsioonide koostöö koordineerimine, kuid ilmneb positiivseid märke tekkivast SI võrgustikust teadmiste vahetamiseks ja ühiste eesmärkide kokkuleppimiseks. Kuigi visiooni omaksvõtuks ühiskonnas on olemas vajalikud eeldused, nagu kasvav teadlikkus ja kogemused uuenduslike tegutsemisviiside loomiseks ja levitamiseks, puudub endiselt kokkulepitud SI strateegia, et algatada positiivseid süsteemseid muutusi.

Ülevaates pakutakse välja poliitilised soovitused, kuidas süsteemselt parandada eeldusi sotsiaalse innovatsiooni edendamiseks Eestis. Soovitused hõlmavad kuut teemat, milleks on:

  • Kasutada ära eestlaste edumeelset mõtteviisi ja innovatsioonisõbralikkust ühiskondlike innovatsioonide kasvatamiseks
  • Mõjupõhiste poliitikate  juurutamine
  • SI institutsionaliseerimise soodustamine
  • Mõjuinvesteeringute turu tugevdamine
  • Tingimuste loomine oskuste ja võimekuste suurendamiseks
  • Maaelu sotsiaal-majanduslikule  ja ruumilisele mahajäämusele keskendumine

Sotsiaalne innovatsioon võib olla võti Eesti ühiskonna ja majanduse edendamisel, kuid selleks on vaja süsteemset strateegiat ja koordineeritud koostööd. Loe SI ökosüsteemi ülevaadet SIIT, et saada põhjalikum ülevaade Eesti sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemist ja võimalustest.


Ülevaate valmimist ja levitamist on toetatud Euroopa Sotsiaalse Innovatsiooni Liidu konsortsiumi (The European Social Innovation Alliance (ESIA)) rahvusvahelise projekti raames, mis on kaasrahastatud Euroopa Liidu poolt. Lisainfo: https://si-alliance.eu/