Sotsiaalselt vastutustundlike riigihangete potentsiaali suurendamine: me tahame sinu arvamust kuulda!

Sotsiaalselt vastutustundlike riigihangete potentsiaali suurendamine: me tahame sinu arvamust kuulda!

Julge sammuna sotsiaalselt vastutustundliku ja jätkusuutliku tuleviku nimel juhib Euroopa Komisjon projekti “Sotsiaalselt vastutustundlike riigihangete alane koolitamine ja teadlikkuse tõstmine” kõigis 27 ELi liikmesriigis. See algatus on oluline samm, et saavutada kaks eesmärki: tõsta riigihangete ostjate teadlikkust sotsiaalselt vastutustundlike riigihangete eelistest ja anda sotsiaalmajanduse ettevõtetele võimalusi turulepääsu laiendamiseks.

Euroopa Komisjoni nimel analüüsime põhjalikult kommunikatsioonivajadusi, keskendudes eelkõige riigiasutustele ja sotsiaalmajanduse osalejatele. Selle analüüsi eesmärk on mõista nende praeguseid eelistatud kommunikatsioonikanaleid, -vahendeid ja -platvorme.

Sinu võimalus muuta midagi!
Kaasamise vaimus kutsutakse projektis osalema avaliku sektori, sotsiaalmajanduse ja õigusekspertide panust. Jaga oma teadmisi uuringus, mille eesmärk on koguda teavet antud teema kommunikatsiooni suundumuste ja tavade kohta kogu ELis. Sinu panus on väga oluline, et kujundada Eesti eelseisvat kommunikatsioonikampaaniat selle mõjuka ettevõtmise jaoks.

Anna oma panus kohe!
Uuring asub siin lingil!
Sinu panus, mis ei võta kauem kui 15 minutit, aitab kaasa ühistele jõupingutustele sotsiaalselt vastutustundlike riigihangete edendamiseks. Küsitlus on avatud kuni 31. detsembrini, pakkudes ainulaadset võimalust teha oma hääl kuuldavaks.