Sotsiaalse innovatsiooni võrgustikusündmus: koostöö loob paremad võimalused probleemide lahendamiseks

Sotsiaalse innovatsiooni võrgustikusündmus: koostöö loob paremad võimalused probleemide lahendamiseks

Eestis on SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital võtnud enda kanda sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse loomise eestvedaja rolli ning juhib Euroopa Liidu projekti raames sotsiaalse innovatsiooni visioonidokumendi koostamist. Selle dokumendi eesmärk on luua ühine visioon erinevate sektorite koostööpartneritele, et tulevikus saaks edukalt lahendada ühiskonnas esinevaid nurjatuid probleeme. Oluline roll selle protsessi juures on valdkonna eestvedajate ja sihtrühmade omavahelisel mõtete vahetamisel ja ühise visiooni leidmisel.

11. aprillil toimus Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus sotsiaalse innovatsiooni võrgustikusündmus, kus osales hulgaliselt huvilisi, et arutleda selle üle, kuidas lahendada ühiskonnas esinevaid probleeme, mis justkui kellelegi ei kuulu või kukuvad “mitme tooli vahele”. Aruteludes leiti, et kõik eeldused sotsiaalse innovatsiooni jaoks Eestis on olemas, kuid vaja on julgust ja süsteemseid muutusi.

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi dotsent Katri-Liis Lepik ütles, et e-riigi kogemusest on võimalik leida paralleele ka sotsiaalse innovatsiooni edendamiseks. Eestlased on innovatsioonilembesed ning armastavad uusi lahendusi ja tehnoloogiaid. Sotsiaalne innovatsioon võiks viia süsteemse muutuseni ka riigivalitsemises ja juhtimises. 

SEVi juhatuse liikme Kätlyn Jürisaare sõnul on Eestis hulganisti sotsiaalseid ettevõtteid, kes lahendavad olulisi ühiskonna probleeme sotsiaalse innovatsiooniga. Küll aga tihtipeale ei ole sotsiaalne innovatsioon eraldi eesmärk ja teadlikult juhitud protsess, vaid loomulik viis ja lahendus. Süsteemsete muutuste toimumiseks oleks vaja erinevate sektorite vahelist ühist visiooni sotsiaalse innovatsiooni potentsiaalist, rakendamise plaani ning sisulist koostööd.

Siseministeeriumi asekantsler Raivo Küüt tõi sündmusel välja, et riik on huvitatud sotsiaalse innovatsiooni abil probleemide lahendamisest, sest kogukonnakeskne valitsemisviis ja kodanikuühiskonna, riigi ja erasektori koostöö loovad paremad võimalused turvalisema elukeskkonna loomisel ja uute lahenduste otsimisel. Kohalik omavalitsus on see kese, mille kaudu saab läbi sotsiaalse innovatsiooni koos kogukonna ja riigiga lahendusi otsida.

Sotsiaalse innovatsiooni visioonidokumenti tutvustatakse lähiajal laiemale avalikkusele ning loodetavasti aitab see kaasa sotsiaalse innovatsiooni muutumisele uueks normaalsuseks Eestis.


FOTOD: Urmas Roos

Võrgustikusündmuse korraldasid SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Tallinna Ülikool, Võrumaa arenduskeskus, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium.

Tegevust on toetatud Euroopa Sotsiaalse Innovatsiooni Liidu konsortsiumi (The European Social Innovation Alliance (ESIA)) rahvusvahelise projekti raames, mis on kaasrahastatud Euroopa Liidu poolt. Lisainfo: https://si-alliance.eu/