SEV võimendab KÜSKi toel enda turundusvõimekust!

SEV võimendab KÜSKi toel enda turundusvõimekust!

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku (SEV) eesmärk on luua ühiskonnas positiivseid muutusi sotsiaalse ettevõtluse tegevuskeskkonna arendamise, sotsiaalsete ettevõtete arvu ja jätkusuutlikkuse ning teadlikkuse suurendamise läbi. Nende eesmärkide täitmise üks olulisi tööriistu on just turundus ning kommunikatsioon, mille arendamist annab Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku projektile „Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku turundushüpe“ arenguhüppe projektide voorust toetust summas 11 619,55 eurot.

Projektiga arendatakse SEVi turundus- ja kommunikatsioonivõimekust, et efektiivsemalt ja mõjusamalt kommunikeerida oma sõnumeid ning tagada parem sotsiaalse ettevõtluse ja maailmamuutvate organisatsioonide võimestamine. Turundusvõimekuse arendamisel on abiks arengueksperdina Goal Marketingi juht Marko Saue.

Tegevused hõlmavad: 

  1. SEVi tiimi jooksvat nõustamist ja koolitamist strateegilise digiturunduse valdkonnas turunduseksperdi poolt.
  2. Tehniliste oskuste omandamist koolituste kaudu. 
  3. Projekti tulemusena valmib SEVi kommunikatsioonikanalite turundusplaan, areneb turunduskanalite sisu, arenevad tiimi oskused mõjusamalt oma sõnumeid esitada.

Projekti tulemusel suureneb SEVi võimekus veel enam ja tõhusamalt jõuda oma peamiste sihtrühmadeni ning viia ellu enda missiooni sotsiaalse ettevõtluse vallas.

Projekti kestus on 1.12.2021-31.12.2022.

Projekti toetavad Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.