See polnud valik, vaid ainuõige tegutsemise viis – Materjalivoog

See polnud valik, vaid ainuõige tegutsemise viis – Materjalivoog

Materjalivoog sai alguse inspireerituna Gunter Pauli raamatust Sinine majandus. Raamat
inspireeris küsima: “Mis saab tootmisettevõtete jääkidest?” Ühiselt asusime teemasse
süvenema ning küsimusele vastust otsima. Tootmisjääke vahendava veebiplatvormi idee sai
kõva häälega välja öeldud 2019. aasta märtsis, mil osalesime Negavati konkursil Recyclisti
nime all. Sellele järgnes osalemine maailma suurimal roheideede konkursil Climate
Launchpad, kus esindasime Eestit rahvusvahelises finaalis Hollandis. Accelerate Estonia
start-up programmis püüdsime jääkmaterjalide probleemi lahendada koostöös avaliku
sektoriga. Platvormi avamiseni jõudsime 2021. aasta suvel. 

Materjalivoo näol on kokku saanud tulihingeliste maailmaparandajate seltskond, mistõttu
polnud sotsiaalne ettevõtlus meie jaoks valik, vaid ainuõige tegutsemise viis. Usume, et
planeeti ekspluateeriva tootmise ja tarbimise aeg on läbi.

Tootmisjääkidega tegelemine hõlmab suhtlust osapoolte vahel, kes seni pole omavahel infot
vahetanud. Ühel pool on tootmisettevõtted, kellel tekib jääke ning teisel pool mikroettevõtjad,
kes suudavad antud jääke väärindada. Platvorm võimaldab osapooltel üksteist leida ning
inspireerituna teise ringi materjalidest sünnivad tooted, mille loomisel on esmane
toormaterjal kasutamata jäänud. Ühtlasi eeldab Materjalivoo (tööle saamine) järjepidevat
koolitustööd ja teadlikkuse tõstmist, millega igapäevaselt aktiivselt tegeleme. 

Kuigi Materjalivoo kolme aastase tegutsemise jooksul on palju juhtunud ja sündinud, siis me
ise tunneme, et kõik on alles ees. Soovime, et Materjalivoog jõuaks igasse maakonda ja
sellest osavõtmine muutuks kõiksuguste tootjate seas tavapäraseks. Teatud piirkondades
meid juba tuntakse, aga enamusteni me alles jõuame.

Kuna meie alustasime oma teekonda start-up võistlustelt, siis soovitame neil osalemist
teistelegi, kuid seda mõistlikus koguses. Väga lihtne on võistluskarussellidele tuuritama
jääda, kuid nii võib fookus kaduda. Sotsiaalsed ettevõtted ei pruugi start-upindusega hästi
kohaneda, kuid sellest ei tasu ennast häirida lasta. 

Alustavatele ettevõtetele soovitame olla julged ja uskuda enda visiooni. Keegi, kellel on idee
näeb maailma teisiti ja tihti on teistel loodavat lahendust raske näha. Sellepärast ongi
oluline enda visioonile truuks jääda. 

Maailm vajab jätkusuutlikke lahendusi, mis toetaksid ettevõtluse arengut ja kogukonna koostööd.

Materjalivoo tiimi jaoks tähendab sotsiaalne ettevõtlus peamiselt seda, et meie tegevuse
tulemusena võidaksid kõik osapooled ja sünniks lisaväärtus. Jälgime seda ka tiimisiseselt.
Püüame jaotada ülesandeid nii, et kõik saaksid tegeleda just endale meelepäraste
ülesannetega. Töökorralduses arvestame eraelu ja muude toimetustega, väärtustame
puhkust ja tervist ning püüame leida ühist aega toredateks tegevusteks, mis pole tööga
seotud.

Tegevust on toetatud Euroopa Sotsiaalse Innovatsiooni Liidu konsortsiumi (The European Social Innovation Alliance (ESIA)) rahvusvahelise projekti raames, mis on kaasrahastatud Euroopa Liidu poolt. Lisainfo: https://si-alliance.eu/