Edumus viib koolidesse õpetajaks oma ala profid

Edumus viib koolidesse õpetajaks oma ala profid

Ajujahi saatest tuttav Edumus viib kokku koolid ja oma eriala spetsialistid, kes ühele klassile üht konkreetset õppeainet annavad. Edumuse asutaja Maria Rahamägi unistas väiksena õpetajaks saamisest ning nüüd ta väikese koormusega õpetajana töötabki. Seda väärt kogemust soovitab ta teistelegi.

Maria, kuidas jõudsid Edumuse ideeni?

Osalesin kunagi ise õpilasfirma programmis ning olen selle vilistlasorganisatsioonis mitu aasta tegutsenud, pannud kokku ja läbi viinud koolitusi, et õpilased saaksid võimalikult hästi oma õpilasfirmaga hakkama. See õpetamiskogemus on olnud väga põnev ja rikastav ning tekkis tunne, et seda võiksid lisaks minule ja mu kaaslastele JA Alumni Estonias kogeda ka teised.

Eesti ei vaja mitte ainult ettevõtjaid, vaid ka teadlasi, insenere, miks mitte ka astronaute! Me peaks neid inimesi tooma kooli erinevatest valdkondadest, et nemad saaksid näidata, miks see, mida nemad teevad, on superlahe ja miks on vaja õppida füüsikat, matemaatikat, tarkvaraarendust või ühiskonnaõpetust, näidata seost maailmaga. 

Kuidas Edumus toimib?

Esiteks, leiame üles kõrgharitud ägedad inimesed, kes võiksid meie arvates koolis õpetada. Teiseks, on meil koostöös Tallinna Ülikooliga kokku pandud kursus, et anda neile pedagoogilised baasteadmised ning oskused end klassi ees hästi tunda. Kolmandaks, kui õpetajad on kooli jõudnud, siis toetame ja mentordame neid. Näen juba, et õpetajatest tekib võrgustik, kes omakorda teineteist inspireerivad ja toetavad. Nii saab sellest hea kogemus nii õpetajatele kui usutavasti ka õpilastele.

Kuhu tahad Edumusega jõuda?

Minu unistus on muuta õpilastele õppimine mitmekesisemaks ja põnevamaks ning õpetajate puudust leevendada. Praegu on see nii Eestis kui maailmas laiemalt väga tõsine probleem, millele ei ole suudetud väga head lahendust leida, pigem läheb asi hullemaks. Edumuse mõte on tuua töötavaid spetsialiste töötamise ja muude tegevuste kõrval ka tagasi kooli, et nemad oma sära ja põnevate valdkonnateadmistega näitaksid õpilastele, miks seda, mida koolis õpetatakse, vaja on. 

Millised sotsiaalsed algatused on sinu jaoks olulised?        

Muidugi on minu jaoks kõige tänuväärsemad haridusvaldkonna sotsiaalsed ettevõtmised nagu Noored Kooli ja Tagasi Kooli. Muljetavaldav on ka Uuskasutuskeskus, kes on suutnud pea-aegu pankrotis oleva ettevõtte täiesti ümber pöörata ja väga edukalt laienema saada. Muidugi ka Teeme Ära, sest nemad on suutnud oma organisatsiooni ja tegevuse viia maailmatasemele. See on midagi, mida ma loodan ka Edumusega kunagi teha. 

Mida tähendab sinu jaoks sotsiaalne ettevõtlus?

Ma ei arva, et ettevõtja tähendab seda, et ma teen oma ettevõtte ja siis olen ettevõtja. Pigem ettevõtlus kui ettevõtlik elustiil ja mõtteviis tähendab seda, et sa näed mingit võimalust või probleemi ja võtad midagi selle suhtes ette.

Esiteks tuleb oma mõte ja silmad lahti teha ja püüda näha võimalusi ja probleeme enda ümber. Siis tuleb mingist aspektist nendega tegelema hakata. Ma saan aru, et alguses ei ole julgust kokku panna suur ülemaailmne organisatsioon, vaid pigem kas või vabatahtlikuna hakata panustama.