17 Baltikumi tiimi said osa arenguprogrammist Impact Crash Course

17 Baltikumi tiimi said osa arenguprogrammist Impact Crash Course

24. novembril lõppes koostöös partneritega Baltic Innovation Agency, Katalista Ventures ja Reach for Change korraldatud Impact Crash Course.

Impact Crash Course oli kahenädalane kursus sotsiaalsetele ettevõtetele ning organisatsioonidele, kes soovisid arendada enda finantsilist jätkusuutlikkust. 

Kahe nädala jooksul läbisid Balti riikidest 17 tiimi erinevaid virtuaalseid töötube ning arendasid enda sotsiaalseid ettevõtteid. Tiimid said teadmisi äriplaani koostamisest, turu-uuringutest, turundusest, müügist ja esinemisest. Igal meeskonnal oli ka oma mentor, kes aitas fookust hoida tiimide jaoks kõige olulisematel teemadel.

Tagasisidena toodi välja, et kursus aitas luua uusi kontakte teiste ettevõtjatega ning näha uusi võimalusi, kuhu enda ettevõttega edasi areneda. Järgmiseks sammuks on enamuse meeskondade jaoks leida uusi kontakte ja uusi tegutsemisviise.

Kursuse võitjaks osutus Saule, kes saab võimaluse osaleda Impact Valley kiirendiprogrammis. Saule aitab teistel luua enda ettevõtteid läbi teadmiste edasi andmise, kogukonna ja tehnoloogilise toetusega. 

Lisaks talle said eriauhinnad MTÜ Kuula Leinajat ja LedeLab Group OÜ, kes saavad mentorluse Reach for Change ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku poolt. MTÜ Kuula Leinajat tõstab üldsuse teadlikkust leinast ning koolitab välja erinevaid spetsialiste, kes aitaksid inimestel leinaga tegeleda. LedeLab Groupi põhieesmärk on luua keskkond, kus haridus, tehnoloogia ja jätkusuutlikkus on seotud, hõlbustades teadlike ja mõjusate otsuste langetamist. Nende visiooniks on anda juhtidele teadmisi, et edendada jätkusuutlikku ettevõtlust ja vaimset heaolu.

Impact Crash Course’i ja Impact Valley kiirendiprogrammi korraldatakse IBESI projekti raames. Projekti rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autorite omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Innovatsiooninõukogu ja VKEde Rakendusameti (EISMEA) seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega toetust andev asutus ei saa nende eest vastutada.