MTÜ Rattaga Kooli, reg nr 80617468

Algatuse eesmärk on edendada rattaga liikumist koolilaste seas ning astuda sellega vastu tervise- ja kliimakriisile. Selleks töötatakse välja rattasõbraliku kooli sertifikaat, põhimõtted ja hindamise metoodika.

Säästva arengu eesmärgid

  1. Tervis ja heaolu

    3. Tervis ja heaolu

    Tagada kõikidele vanuserühmadele hea tervis ja heaolu.

Juhatuse liikmed