MTÜ Kideo, reg nr 80587723

KideoCall'i missiooniks on vähendada väikelaste passiivset ekraaniaega ning stressi töö ja pereelu ühitamisel. Erikoolitusega lapsehoidjad ja õpetajad mängivad ja õpivad lastega läbi videokõne, pakkudes suhtlust, liikumist ja konkreetse lapse huvidest ning arengust lähtuvat tegevust. Peresõbralikud ettevõtted pakuvad teenust väikelastega töötajatele, et tõsta kodukontoris produktiivsust ja lihtsustada töö ja pereelu ühitamist.

Säästva arengu eesmärgid

 1. Tervis ja heaolu

  3. Tervis ja heaolu

  Tagada kõikidele vanuserühmadele hea tervis ja heaolu.

 2. Kvaliteetne haridus

  4. Kvaliteetne haridus

  Tagada kõikidele kaasav ja õiglane kvaliteetne haridus ning elukestva õppe võimalused.

 3. Tööhõive ja majanduskasv

  8. Tööhõive ja majanduskasv

  Toetada säästvat, kaasavat ja jätkusuutlikku majandusarengut ning tagada kõigile inimestele inimväärne töö.

 4. Kultuuriruumi elujõulisus

  Kultuuriruumi elujõulisus

  Eesmärk keskendub Eesti kui rahvusriigi järjepidevuse ja elujõulisuse tagamisele kultuuri kaudu. Jätkusuutliku arengu väärtushinnangud, põhimõtted, meetodid, käitumismudelid, meele- ja elulaad on omamoodi sotsiaalne innovatsioon, ühiskonnaelu põhimõtteline uuendus, mida on võimalik edukalt ellu viia ainult kultuuri kaudu.

Juhatuse liikmed

Finantsinfo

AastaKvartalKäiveTöötajate arvRiiklikud maksudTööjõumaksud
20221€02€185.73€201.37
20214€00€4,768.39€5,161.81
20213€01€65€0
20212€00€1.88€0