Re Stuudio MTÜ, reg nr 80586184

Ühingu alustas ametlikult tegevust 2020.a eesmärgiga arendada Lääne-Harju vallas e Rohevallas kogukondlikul koostööl ja ringmajandusel põhinevaid lahendusi jäätmeprobleemidele.

Säästva arengu eesmärgid

  1. Säästev tootmine ja tarbimine

    12. Säästev tootmine ja tarbimine

    Tagada säästev tarbimine ja tootmine.

  2. Kliimamuutuste vastased meetmed

    13. Kliimamuutuste vastased meetmed

    Võtta kiiresti meetmeid kliimamuutuste ja nende mõjuga võitlemiseks.

Kirjeldus

Re Stuudio on taaskasutust ja jätkusuutlikku elustiili edendav mittetulundusühing.

Juhatuse liikmed