Re Stuudio MTÜ, reg nr 80586184

Ühingu alustas ametlikult tegevust 2020.a eesmärgiga arendada Lääne-Harju vallas e Rohevallas kogukondlikul koostööl ja ringmajandusel põhinevaid lahendusi jäätmeprobleemidele.

Kirjeldus

Re Stuudio on taaskasutust ja jätkusuutlikku elustiili edendav mittetulundusühing.

Juhatuse liikmed