Wise Waste Collect Eesti MTÜ, reg nr 80572176

Probleemiks on sorteerimata jäätmed iluteeninduses - hetkel ei tegele ükski osapool jäätmete sorteerimise ja taaskasutusse suunamisega. Lahendusena luuakse ilumaailma prügi ja pakendi sorteerimise teenus, kaasates kolmikahela kõik lülid – maaletooja, iluteenindaja ja lõpptarbija.

Säästva arengu eesmärgid

 1. Jätkusuutlikud linnad ja asumid

  11. Jätkusuutlikud linnad ja asumid

  Muuta linnad ja asulad kaasavaks, turvaliseks, vastupidavaks ja säästvaks.

 2. Säästev tootmine ja tarbimine

  12. Säästev tootmine ja tarbimine

  Tagada säästev tarbimine ja tootmine.

 3. Kliimamuutuste vastased meetmed

  13. Kliimamuutuste vastased meetmed

  Võtta kiiresti meetmeid kliimamuutuste ja nende mõjuga võitlemiseks.