MTÜ HopeHolders, reg nr 80555976

HopeHolders viib läbi turvalise veebikeskkonna kokku kogemusnõustajad ja inimesed, kes on sattunud emotsionaalselt keerulisse olukorda (näiteks lähedase haigestumine või töökaotus).

Säästva arengu eesmärgid

  1. Tervis ja heaolu

    3. Tervis ja heaolu

    Tagada kõikidele vanuserühmadele hea tervis ja heaolu.

Juhatuse liikmed