Mittetulundusühing Amanita, reg nr 80408873

Ringmajandusprintsiipidel sotsiaalse ettevõtlusega tegelev töökeskus AMANITA, on Solve et Coagula OÜ poolt asutatud aastal 2013. Meie tegevussuund on: sotsiaalne ettevõtlus, mille all mõistame ettevõtlust, mis tahab lahendada mõnda ühiskonna kitsaskohta. Seda teeme oma toodete-teenuste müügi abil. Ehk siis – sotsiaalne ettevõte tegutseb mingi konkreetse ühiskondliku eesmärgi saavutamise nimel, kasutades selleks ettevõtlusega teenitud tulu. Sotsiaalsete ettevõtete ühiskondlik eesmärk tähendab nende otsest panustamist inimeste toimetulekusse ja heaolusse ning loodus- ja elukeskkonna soovitava seisundi püsimisse. Meie väärindame ringmajanduse põhimõtetel puitu ning samas saame pakkuda tööd puuduva ja vähenenud töövõimega inimestele.

Säästva arengu eesmärgid

 1. Tervis ja heaolu

  3. Tervis ja heaolu

  Tagada kõikidele vanuserühmadele hea tervis ja heaolu.

 2. Tööhõive ja majanduskasv

  8. Tööhõive ja majanduskasv

  Toetada säästvat, kaasavat ja jätkusuutlikku majandusarengut ning tagada kõigile inimestele inimväärne töö.

 3. Säästev tootmine ja tarbimine

  12. Säästev tootmine ja tarbimine

  Tagada säästev tarbimine ja tootmine.

Kirjeldus

Meie tegevuse fookuses on: • Tervis ja heaolu, kuid selle all eelkõige keskenduda vaimsele tervisele. • Tööhõive ja majanduskasv ning jätkusuutlik tootmine ja tarbimine, mille all toetame sotsiaalsesse riskirühmadesse sattunud inimeste (puuetega, puuduva töövõimega, krooniliste haigustega inimesed, psüühiliste erivajadustega jt.) tööhõivet. • Tagada sotsiaalsetesse riskirühmadesse sattunud inimestele (puuetega, puuduva töövõimega, krooniliste haigustega inimesed, psüühiliste erivajadustega jt.) parem elukvaliteet ja ühiskonda kaasatus. • Haridus ja teadlikkuse tõstmine säästva arengu printsiipidest, rohetehnoloogiatest ja ringmajandusest Koostöös MTÜ Hingerahu ja Solve et Coagula OÜ´ga on hetkel  meie prioriteediks luua Pärnusse vaimse tervise keskus “Villa Amanita”, kus  pakkuda erinevaid teraapiaid, koolitusi, seminare ja teenuseid vaimse tervise valdkonnas.

Juhatuse liikmed

Finantsinfo

AastaKvartalKäiveTöötajate arvRiiklikud maksudTööjõumaksud
20241€01€632.16€660.96
20234€01€1,653.60€1,728.94
20233€01€0€0
20232€01€0€0
20231€01€0€0
20224€01€0€0
20223€01€0€0
20222€01€0€0
20221€01€0€0
20214€01€0€0
20213€01€0€0
20212€01€0€0
20211€01€0€0