Mittetulundusühing Eakate Hooldekodu, reg nr 80306871

Meie VISIOON on olla eakatele inimestele turvalist , kodust ja hubast elukeskkonda ning hooldusteenust pakkuv asutus.

Kirjeldus

Meie MISSIOON on eaka inimese elukvaliteedi tõstmine võimalikult kodulähedases ja hubases elukeskkonnas. Sellega soovime tagada tunde, et Tema elul oleks tähendus ning Ta tunneks end ühiskonna väärtusliku liikmena.

Juhatuse liikmed