MTÜ Mondo, reg nr 80260583

Mondo on globaalset ebavõrdsust leevendav Eesti organisatsioon. Mondo keskendub hariduse/tervise, toimetuleku, keskkonna ja digivõimekuse programmidele partnerriikides ning maailmaharidusele Eestis.

Säästva arengu eesmärgid

 1. Tervis ja heaolu

  3. Tervis ja heaolu

  Tagada kõikidele vanuserühmadele hea tervis ja heaolu.

 2. Kvaliteetne haridus

  4. Kvaliteetne haridus

  Tagada kõikidele kaasav ja õiglane kvaliteetne haridus ning elukestva õppe võimalused.

 3. Tööhõive ja majanduskasv

  8. Tööhõive ja majanduskasv

  Toetada säästvat, kaasavat ja jätkusuutlikku majandusarengut ning tagada kõigile inimestele inimväärne töö.

 4. Ebavõrdsuse vähendamine

  10. Ebavõrdsuse vähendamine

  Vähendada ebavõrdsust nii riikide sees kui ka nende vahel.

Kirjeldus

Kogukondadele ja üksikisikutele võrdsete võimaluste tagamine on Mondo peamine eesmärk. Ebavõrdsust aitavad vähendada ligipääs tervishoiule, haridusele, digiarengutele ning ka toimetulekuvõimaluste loomine ja keskkonnamõjude leevendamine. Mondo suunab oma tegevused madalama sissetulekuga riikidele ning ühiskonnagruppidele, kes on ühel või teisel moel olnud kõrvale jäetud - naised, lapsed, noored, põgenikud ja pagulased. Kõikides riikides teeme koostööd kohalike partnerorganisatsioonidega, kes tunnevad kogukondade vajadusi ning on aktiivsed panustajad lahenduste leidmisel.

Juhatuse liikmed

Finantsinfo

AastaKvartalKäiveTöötajate arvRiiklikud maksudTööjõumaksud
20241€026€77,804.03€84,127.55
20234€028€76,251.81€82,154
20233€025€75,848.86€81,694.31
20232€022€75,157.70€81,096.24
20231€026€68,749.35€73,953.40
20224€031€70,248.94€75,139.03
20223€031€62,053.92€66,727.22
20222€023€67,832.91€73,130.59
20221€033€57,788.97€62,210.15
20214€032€59,197.67€63,757.86
20213€029€51,598.42€55,704.20
20212€022€47,504.28€51,193.78
20211€024€48,086.75€51,922.11