Mittetulundusühing Ökokratt, reg nr 80182274

Eestimaa elanike, eelkõige laste keskkonnateadlikkuse parandamine ja säästva eluviisi propageerimine. Teades oma kodukoha keskkonnaalast olukorda, oskame hoida kogu Eestimaad. Hoiad seda mida tunned!

Säästva arengu eesmärgid

 1. Tervis ja heaolu

  3. Tervis ja heaolu

  Tagada kõikidele vanuserühmadele hea tervis ja heaolu.

 2. Kvaliteetne haridus

  4. Kvaliteetne haridus

  Tagada kõikidele kaasav ja õiglane kvaliteetne haridus ning elukestva õppe võimalused.

 3. Sooline võrdõiguslikkus

  5. Sooline võrdõiguslikkus

  Saavutada sooline võrdõiguslikkus ning suurendada naiste ja tütarlaste mõjuvõimu.

 4. Puhas vesi ja sanitaaria

  6. Puhas vesi ja sanitaaria

  Tagada kõikidele joogivesi ja kanalisatsioon ning veevarude säästev majandamine.

 5. Jätkusuutlik energia

  7. Jätkusuutlik energia

  Tagada taskukohane, usaldusväärne, säästev ja kaasaegne energia kõigile.

 6. Tööhõive ja majanduskasv

  8. Tööhõive ja majanduskasv

  Toetada säästvat, kaasavat ja jätkusuutlikku majandusarengut ning tagada kõigile inimestele inimväärne töö.

 7. Tööstus, uuendus ja taristu

  9. Tööstus, uuendus ja taristu

  Ehitada vastupidav taristu, toetada kaasavat ja säästlikku industrialiseerimist ning innovatsiooni.

 8. Ebavõrdsuse vähendamine

  10. Ebavõrdsuse vähendamine

  Vähendada ebavõrdsust nii riikide sees kui ka nende vahel.

Kirjeldus

Tegeleme loodusturismi ja- teraapaiaga ning pakume kontakti loodusega loodusgiididelt.

Juhatuse liikmed

Finantsinfo

AastaKvartalKäiveTöötajate arvRiiklikud maksudTööjõumaksud
20214€00€572.28€572.28
20213€01€2,732.19€2,932.35
20212€01€0€0
20211€01€0€0