Infinder OÜ, reg nr 16249173

Veebiplatvorm, mis toob kokku praktikakohta otsivad õpilased ja praktikakohti pakkuvad ettevõtted, arvestades kattuvaid vajadusi ja oskusi.

Säästva arengu eesmärgid

 1. Kvaliteetne haridus

  4. Kvaliteetne haridus

  Tagada kõikidele kaasav ja õiglane kvaliteetne haridus ning elukestva õppe võimalused.

 2. Tööhõive ja majanduskasv

  8. Tööhõive ja majanduskasv

  Toetada säästvat, kaasavat ja jätkusuutlikku majandusarengut ning tagada kõigile inimestele inimväärne töö.

 3. Tööstus, uuendus ja taristu

  9. Tööstus, uuendus ja taristu

  Ehitada vastupidav taristu, toetada kaasavat ja säästlikku industrialiseerimist ning innovatsiooni.