LaenuLelu OÜ, reg nr 16066065

Edendab taaskasutust ja kujundab keskkonnasõbralikumaid tarbimisharjumusi, pakkudes võimalust mänguasju vahetada selleks sobivas veebikeskkonnas.

Säästva arengu eesmärgid

  1. Säästev tootmine ja tarbimine

    12. Säästev tootmine ja tarbimine

    Tagada säästev tarbimine ja tootmine.

Juhatuse liikmed