EduScape OÜ, reg nr 14694377

EduScape muudab iga ruumi vingeks põgenemistoaks! Loome hariduslikke põgenemismänge ning viime läbi mängudisaini koolitusi.

Säästva arengu eesmärgid

  1. Kvaliteetne haridus

    4. Kvaliteetne haridus

    Tagada kõikidele kaasav ja õiglane kvaliteetne haridus ning elukestva õppe võimalused.

Kirjeldus

EduScape disainib hariduslikke põgenemismänge, müüme mängukomplekte ning viime soovi korral mängud ise tellija poolt soovitud kohas läbi. Pakume mänge kõigile, alustades algkooliealistest kuni täiskasvanuteni. Meiega on võimalik igas ruumis läbi viia põneva ja hariva põgenemismängu. Pakume meeskondadele ka (põgenemis)mängudisaini koolitusi, mille käigus omandame mängudisaini põhitõed ning koolituse lõpuks loob iga meeskond temaatilise põgenemismängu prototüübi. Koolitusi viime läbi nii täiskasvanutele kui ka noortele.

Juhatuse liikmed