SelgeSiht OÜ, reg nr 14602228

SelgeSiht OÜ keskendub keskkonnateadlikkuse ning keskkonnahoiu, kestlikku arengu ja turvalisuse edendamisele kogukondades ja ühiskonnas.

Säästva arengu eesmärgid

 1. Tervis ja heaolu

  3. Tervis ja heaolu

  Tagada kõikidele vanuserühmadele hea tervis ja heaolu.

 2. Kvaliteetne haridus

  4. Kvaliteetne haridus

  Tagada kõikidele kaasav ja õiglane kvaliteetne haridus ning elukestva õppe võimalused.

 3. Tööstus, uuendus ja taristu

  9. Tööstus, uuendus ja taristu

  Ehitada vastupidav taristu, toetada kaasavat ja säästlikku industrialiseerimist ning innovatsiooni.

 4. Ebavõrdsuse vähendamine

  10. Ebavõrdsuse vähendamine

  Vähendada ebavõrdsust nii riikide sees kui ka nende vahel.

 5. Jätkusuutlikud linnad ja asumid

  11. Jätkusuutlikud linnad ja asumid

  Muuta linnad ja asulad kaasavaks, turvaliseks, vastupidavaks ja säästvaks.

 6. Säästev tootmine ja tarbimine

  12. Säästev tootmine ja tarbimine

  Tagada säästev tarbimine ja tootmine.

 7. Kliimamuutuste vastased meetmed

  13. Kliimamuutuste vastased meetmed

  Võtta kiiresti meetmeid kliimamuutuste ja nende mõjuga võitlemiseks.

 8. Maa ökosüsteemid

  15. Maa ökosüsteemid

  Kaitsta ja taastada maismaa ökosüsteeme ning propageerida nende säästvat kasutamist; majandada metsi säästvalt, võidelda kõrbestumisega ning peatada ja pöörata ümber pinnase halvenemine ja bioloogilise mitmekesisuse hävimine.

 9. Kultuuriruumi elujõulisus

  Kultuuriruumi elujõulisus

  Eesmärk keskendub Eesti kui rahvusriigi järjepidevuse ja elujõulisuse tagamisele kultuuri kaudu. Jätkusuutliku arengu väärtushinnangud, põhimõtted, meetodid, käitumismudelid, meele- ja elulaad on omamoodi sotsiaalne innovatsioon, ühiskonnaelu põhimõtteline uuendus, mida on võimalik edukalt ellu viia ainult kultuuri kaudu.

Kirjeldus

SelgeSiht OÜ tegevusvaldkond on kogukondade ja keskkonna kestlikkuse ja turvalisusega seotud uuringud ning praktilised tegevused keskkonnahariduse, keskkonnateadlikkuse ja loodushoiu valdkonnas. Meie põhikirjaline põhitegevus on teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas, kogukondade turvalisuse ja keskkonnateadlikkuse edendamine ning noorsootöö, sh huviharidus loodus- ja tehnikateaduste valdkonnas. Aitame leida sobivaid jätkusuutlikke lahendusi ja suurendada keskkonnateadlikkust erinevate tegevuste kaudu: koostööuuringute, projektide ja konsultatsioonide, keskkonnahariduse õppeprogrammide koostamise ja läbiviimise, keskkonnateadlikkuse seminaride läbiviimise ning mitmesuguste loodustegevuste läbiviimisega.

Juhatuse liikmed

Finantsinfo

AastaKvartalKäiveTöötajate arvRiiklikud maksudTööjõumaksud
20241€2,470.144€10,333.74€10,438.07
20234€1,815.884€6,131.21€6,636.91
20233€4,593.603€3,640.79€3,357.47
20232€1,874.332€165.58€57.82
20231€1952€254.09€275.48
20224€2,975.451€281.06€0
20223€1,183.391€0€0
20222€496.701€4.89€0
20221€10,172.541€1,608.52€86.72
20214€1,0570€147.19€173.44
20213€5,405.930€822.26€83.03
20212€1,038.330€166.16€0
20211€3,116.671€313.81€0