VIVITA International OÜ, reg nr 14500605

VIVITA loovuskiirendi on rahvusvaheline laste ja noorte leiutamis- ja innovatsioonilaborite võrgustik. VIVITA peakontor asub Tallinnas, Eestis. VIVITA missiooniks on anda põhikooliealistele lastele oskused, mõtteviis ja tööriistad loovaks probleemilahenduseks, leiutamiseks, disainimiseks, ja ettevõtluseks.

Säästva arengu eesmärgid

 1. Kvaliteetne haridus

  4. Kvaliteetne haridus

  Tagada kõikidele kaasav ja õiglane kvaliteetne haridus ning elukestva õppe võimalused.

 2. Sooline võrdõiguslikkus

  5. Sooline võrdõiguslikkus

  Saavutada sooline võrdõiguslikkus ning suurendada naiste ja tütarlaste mõjuvõimu.

 3. Tööhõive ja majanduskasv

  8. Tööhõive ja majanduskasv

  Toetada säästvat, kaasavat ja jätkusuutlikku majandusarengut ning tagada kõigile inimestele inimväärne töö.

 4. Ebavõrdsuse vähendamine

  10. Ebavõrdsuse vähendamine

  Vähendada ebavõrdsust nii riikide sees kui ka nende vahel.

 5. Üleilmne koostöö

  17. Üleilmne koostöö

  Tugevdada tegevuskava rakendamise meetodeid ja taaselustada säästva arengu alane ülemaailmne partnerlus.

Kirjeldus

"VIVITA loovuskiirendi on rahvusvaheline laste ja noorte leiutamis- ja innovatsioonilaborite võrgustik. VIVITA peakontor asub Tallinnas, Eestis. VIVITA missiooniks on anda põhikooliealistele lastele oskused, mõtteviis ja tööriistad loovaks probleemilahenduseks, leiutamiseks, disainimiseks, ja ettevõtluseks". Meie leiutamislaborites on lastel võimalik koolivälises keskkonnas õppida läbi eksperimenteerimise ning inspireeruda erinevatel elualadel tegutsevatest täiskasvanud praktikutest, kes lapsi mentordamas käivad. VIVITA kaasab lapsi erinevatesse disaini- ja innovatsiooni projektidesse (sh teenusedisaini-, koosloome-, linnaruumi kujundamise projektid). Sellise kaasamise eesmärk on anda lastele võimalus kaasa rääkida neile suunatud teenuste loomise protsessis ning tagada, et loodud lahendused oleksid võimalikult mitmekesised ja võtaksid arvesse erinevaid ühiskonnagruppe ning annab lastele juba noorest east peale teadmise ja kogemuse, et nemad saavad olla muutuste loojateks ja ellukutsujateks. VIVITA leiutamislaborid on mõeldud põhikooliealistele lastele ja tegevustes osalemine on kõigile lastele tasuta. VIVITA on muuhulgas välja töötanud lastega koosdisainimise mudeli (disainisprint lastega), loonud 9-14-aastastele lastele suunatud loovat probleemilahendusoskust õpetava programmi ""Vista - 10 nädalaga ideest prototüübini"", ning produtseerinud lastele iduettevõtlust tutvustava 10-osalise videosarja Vista: https://jupiter.err.ee/1608159880/vista-vivita-start-up-videod

Juhatuse liikmed

Finantsinfo

AastaKvartalKäiveTöötajate arvRiiklikud maksudTööjõumaksud
20241€3,792.771€34,356.78€34,747.14
20234€13,586.681€16,908.31€14,929.20
20233€901€21,180.69€22,052.16
20232€902€25,485.92€23,271.34
20231€420.182€16,291.08€12,265.78
20224€20,475.930€14,175.20€9,282
20223€960€8,074.38€8,292.85
20222€00€18,624.41€8,190
20221€00€7,890€8,190
20214€00€7,890€8,190
20213€00€7,890€8,190
20212€00€7,890€8,190
20211€01€7,890€8,190