EduLab OÜ, reg nr 14412841

EduLab meeskond on töötanud välja loodus-, tehnika-, ja teadusalaste huviringide stardikomplektid, mida saavad kasutada koolid ja teised noortega tegelevad asutused insenertehniliste oskuste õpetamiseks põneval ja praktilisel moel.

Säästva arengu eesmärgid

  1. Kvaliteetne haridus

    4. Kvaliteetne haridus

    Tagada kõikidele kaasav ja õiglane kvaliteetne haridus ning elukestva õppe võimalused.

Juhatuse liikmed