Hopkid OÜ, reg nr 14255459

Säästva arengu eesmärgid

  1. Kvaliteetne haridus

    4. Kvaliteetne haridus

    Tagada kõikidele kaasav ja õiglane kvaliteetne haridus ning elukestva õppe võimalused.

  2. Muu

    Muu

Juhatuse liikmed