Hingetee OÜ, reg nr 12752188

MTÜ Hingerahu peamisteks tegevusvaldkondadeks on psüühikahäiretega inimesed ja nende lähedased ning korraldab erinevaid koolitusi.

Säästva arengu eesmärgid

  1. Tervis ja heaolu

    3. Tervis ja heaolu

    Tagada kõikidele vanuserühmadele hea tervis ja heaolu.

Kirjeldus

Meie missiooniks on kaitsta ühiskonnas vaimse tervise huvisid. Olla esindajaks ning toetada eeskätt psüühikahäiretega ja sotsiaalsetes riskirühmades olevate inimeste õiguseid, huvisid ja vajadusi.

Juhatuse liikmed