Tiim ja kontaktid

Võrgustiku tegevmeeskonda kuuluvad 2017. aastal:

+372 5159 829
Padar13
Andry Padar
Andry Padar
Kommunikatsiooniekspert

Andry aitab SEVi tuntumaks muuta, näiteks kujundades meeliköitvamaks ja sisukamaks meie veebikommunikatsiooni. Teise valdkonnana sünnib Andry käe all uus Sotsiaalse Ettevõtluse Noorteprogramm. See on SEVi strateegiliseks algatuseks sotsiaalse ettevõtluse teema noorteni viimisel. Varasemast on Andryl palju kogemusi noorte hariduslike ürituste ja simulatsioonide korraldamisest (näiteks Euroopa Maja projektijuht, Tartu Noortevolikogu aseesimees, Mudel-Euroopa Parlamendi peakorraldaja, NATO Küberkaitsekoostöö keskuse abiline mitmetel konverentsidel ja õppustel). Samuti tegeleb Andry ise ettevõtlusega ning on olnud mitme projekti juures mentori/nõustaja rollis (Changemakers Academy, Social Entrepreneurship for Local Change). Vabal ajal meeldib Andryle tegeleda fotograafia,spordi ja filmindusega.

„ Kui rääkida maailma paremaks muutmisest, siis sotsiaalne ettevõtlus on üks kindlaid viise, kuidas seda igapäevaselt teha saame. Minu jaoks on inspireeriv see õhustik, mida sotsiaalne ettevõtlus annab oma innovaatilisuse, praktilisuse ja paindlikkusega“.

 
+372 5904 7365
Erkki Kubber
Erkki Kubber
Projektijuht

Erkki aitab SEV-s strateegiliselt edasi arendada noorte valdkonnaga seonduvaid suundi. Erkki eestvedada on SEVi poolt koostöös Briti Nõukoguga algatatud Changemakers Academy konkurss. Samuti on Erkki müügivaldkonnakoolitaja KÜSK-i abil ellu viidavas Turundus -ja müügiprogrammis.

Bakalaureusekraadi on ta omandanud TTÜ-st avaliku halduse erialalt, omandades lisaks ka ärinduse kõrvaleriala. Praegusel hetkel on Erkki asunud omandama magistrikraadi Tartu Ülikoolist kommunikatsioonijuhtimise erialal.
Lisaks SEV-le on ta end koolitanud grupijuhina nii Itaalias, Saksamaal, Kreekas kui ka mujal Euroopas. 2016 ja 2017 aasta suved veetis Erkki USA-s Southwestern Advantage´i programmi raames, müües hariduslikke raamatuid ukselt-uksele.

Täiendusena antud kogemustele on ta olnud vabatahtlikuna tugiisik Tallinna Perekeskuses ja tegelenud jalgpalliga ka Eesti kõrgemail tasemel (meistriliiga ja erinevad noortekoondised) kokku 14 aastat. Pidev õppimine ja arenemissoov suunab teda igapäevaselt aina uute väljakutsete ning uute kogemuste poole.

„Sotsiaalse ettevõtluse puhul inspireerib mind võime muuta inimeste elusid paremuse poole. Võimalus panna inimesi “naeratama” teeb selle minu jaoks väärtuslikuks.“

 
+372 56228844
Dan Tõnus
Projektijuht

Dani esimene kokkupuude Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga oli 2017. aasta alguses, kuii alguse sai Changemakers Academy konkurss, milles ta oli kahele osalejate grupile mentoriks.

Hoo pealt sotsiaalse ettevõtluse kohta aina enam õppides tabas teda rõõm nähes, milliseid leidlikke lahendusi on välja mõeldud, et jätkusuutlikult tuua inimesteni tooteid või teenuseid, mis tagavad kõigile võrdsemat ja elamisväärsemat maailma. Väljendub see siis töös erivajadustega inimestega, talutoidu kojutoomisega või hoopiski materiaalsete asjade taaskasutusega. Dani rõõm kahekordistus veel suuremaks seda maailmaparandamise visiooni noortele mentorina edasi kandes, sest ta nägi oma osalejaid pingutamas, ühendumas ja piire kompimas.

Uuel hooajal on Dan üks vastutajatest Changemakers Academy konkursi juures, kuid aitab ka muude ülesannetega meie võrgustikku. Suuremad teemad on Maailmamuutjad.ee register ja sotsiaalsed investeeringud.


“Sotsiaalne ettevõtlus on väljund teha elus midagi HEAD meie ühiskonna parema toimimise jaoks, ning teha seda SUURELT. Ma ei tea, mida muud me siin elus teha võiks.”

 
+372 5202256
jaanaps
Jaan Aps
Jaan Aps
Tegevjuht, juhatuse esimees

Jaan aitab tegevjuhi ning juhatuse esimehena suunata organisatsiooni arengut. Sisuliste teemade seas keskendub Jaan praegu huvikaitsele ja sotsiaalsete ettevõtete tulemuste ning mõju hindamise arendamisele. Majandusharidusega Jaan tegutses varem erinevates rollides Heateo Sihtasutuses. Muuhulgas toetas ta seal ambitsioonikate ühiskondlike organisatsioonide (näiteks Uuskasutuskeskus, SOS Lasteküla Eesti Ühing, Oma Pere) laienemist ja Swedbanki annetuskeskkonna “Ma armastan aidata” käivitamist. Jaanil on ka ulatuslik nõustamisprojektide juhtimiskogemus OÜ-s Stories For Impact (näiteks mõju hindamise rakendusmudelite loomine programmides STEP ja HUKK-AP). Ta on aktiivne ka rahvusvaheliselt, näiteks olles esinenud-koolitanud Kanadast Türgini, ja kuuludes Euroopa Komisjoni sotsiaalse ettevõtluse ekspertide töörühma GECES. Muul ajal Jaan matkab, mõtleb, kirjutab ja tviidib (stories4impact).

“Mind innustab sotsiaalne ettevõtlus selgete eesmärkide seadmist soosiva ja finantsiliselt elujõulise lahendusviisina inimeste heaolu suurendamiseks. Mõistlikke nähtuseid ühiskonnas tasub suuremaks ja tugevamaks kasvatada. Sellega SEVis tegelemegi.”

 
Kaie Kotov
Avalike teenuste huvikaitse ekspert

Kaie on SEVi avalike teenuste huvikaitse ekspert. Tema teiseks kireks SEVis on sotsiaalne innovatsioon. 2015. aastal juhtis ta SEVi arenguprogrammi teenusedisaini töötubasid. Ka on ta SEVi ja Heateo SA jaoks uurinud sotsiaalset innovatsiooni ja vabaühenduste innovatsioonivõimet mõjutavaid tegureid. 2014-2015 osales ta Siseministeeriumi ja Heateo SA teenusedisaini pilootprogrammis vabatahtliku mentorina, tehes koos SA Autistikaga läbi uue avaliku teenuse käivitamise protsessi. Autistika teenuse arendamise protsess on tänaseni üks positiivsemaid näiteid avaliku sektori ja kodanikuühiskonna koosloomes sündinud uuest riiklikult rahastatavast teenusest. Kaiel on pooleli ka doktoriõpingud Tartu Ülikooli Filosoofia ja semiootika instituudis. Oma doktoritöös uurib ta, kuidas sotsiaalne innovatsioon toimib ühiskonnas juurdunud harjumuste ümberkujundajana, ning otsib tööriistu, mida saaks kasutada kogukonna tasandil muutuste esile kutsumiseks ja juhtimiseks. Lisaks tegutseb ta ettevõtlusvaldkonnas, juhtides konsultatsioonifirmat OÜ Mängiv Inimene, ning panustab vabatahtlikuna MTÜ Lilleoru tegevustesse.

Loe Kaie kohta: Kaie Kotov otsib silda teadmiste ja tegutsemise vahel
Foto autor Madis Palm.

“Mind inspireerivad inimesed, kes teevad häid ja teinekord hulle asju selleks, et elu siin kogukonnas paremaks muuta. Näen, et sotsiaalse ettevõtluse tegevusmudel on võti, mille abil panna need head ja kogukonda toetavad lahendused jätkusuutlikult toimima.”

 
+372 525 7794
Katrin Jõgisaar
Kommunikatsioon

Katrin tegutseb SEVi uudiskirjaga.  SEVi kõrvalt töötab ta keskkonnaportaalis Bioneer . Katrin on ka MTÜ Ökotark asutajaliige ning koolitaja. Koolitajana õpetab Katrin säästva tarbimise põhitõdesid, igapäevaoskusi, erinevaid keskkonnateemasid ja kommunikatsiooni. Katrin tunneb ka lihtsa (selge) keele ja lihtsustatud keele põhimõtteid ning on aastaid korraldanud koolitusi ka erivajadustega inimestele, sh vaimupuudega ning psüühikahäiretega inimestele. Vaba aega sisustab ta matkamise ning perega.

 
Aune Lillemets
Uuringud ja ärinõustamine

Aune on SEVi juures tegutsenud algusest peale. Täna nõustab ta sotsiaalseid ettevõtteid ärimudeli arendamise teemal ning aitab teha turundus – ja finantsplaane. Teiseks valdkonnaks on uuringute läbiviimine. Sotsiaalse ettevõtluse alal proovib Aune kätt MTÜ-s PAL, kus ta on asutajaliige ja koolitaja.

Aunel on magistrikraad Tartu Ülikoolist ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimises. Talle meeldib alati midagi uut juurde õppida. Hetkel köidab teda mängude ja õppimise ühendamise teema. Vaimset vormi aitavad hoida loomingulised tegemised ja raamatute „neelamine“. Ta on alati valmis joonistama üritusest visuaalse kokkuvõtte.

“Mind inspireerib sotsiaalne ettevõtlus kui võimalus teha südamega ja pühendumusega ühiskonnale vajalikku tööd jätkusuutlikul moel.”

 
+372 5349 4120
riinu.lepa
Riinu Lepa
Juhatuse liige

Riinu on SEVi juhatuse liige ning aitab organisatsiooni strateegiat ja arengut läbi mõelda ja planeerida. Riinu juhtis sotsiaalsete ettevõtete statistilise uuringu projekti koostöös Statistikaametiga ning on SEVi esindaja sotsiaalse ettevõtluse hariduse temaatilistes projektides. Riinu juhib sotsiaalset ettevõtet Tagurpidi Lavka, uurib juhtimismetoodikate jätkusuutlikkust EBSi juhtimisteaduste doktorantuuris ning on muuhulgas ökokogukonna Väike Jalajälgeestvedaja.

 
+372 524 8325
kyllikivioja
Külli Kivioja-Ööpik
vabatahtlik, veebileht, kontaktisik Pärnus
 

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku endised töötajad, praktikandid ja vabatahtlikud:

Andrei Liimets (töötaja)
liikmete värbamine, kommunikatsioon (2014-2015)
Anneli Valdmann (vabatahtlik)
juhatuse liige (2014-2015)
Evelin Kostabi (töötaja)
analüüs ja hindamine (2016-2017)
Gina Mankin (praktikant)
tulemuste ja mõju hindamise metoodika arendus (2012-2013)
Heleri Tamme (praktikant)
Maailmamuutjad.ee arendus (2016-2017)
Iiris Viirpalu (töötaja)
kommunikatsioon, sotsiaalmeedia (2016)
Liisa Erdel (praktikant)
sotsiaalse ettevõtluse laat Riigikogus
Ljubov Denisarova (praktikant)
venekeelse veebilehe loomine (2014)
Kersti Küla (praktikant)
Maailmamuutjad.ee arendus (2016-2017)
Kaspar Kruup (praktikant)
Maailmamuutjad.ee arendus (2016-2017)
Külli Kivioja-Ööpik (töötaja)
kommunikatsioon (2012-2014)
Margit Sondberg (vabatahtlik)
juhatuse liige (2012-2014)
Marko Uibu (töötaja)
uuringud ja arenguprogrammid (2015-2017)
Merlin Sepp (töötaja)
avalike teenuste arendusprogrammid, tegevjuhtimine (2015-2016)
Olivia Verev (töötaja)
Maailmamuutjad.ee arendus (2016)
Paul Pihlak (praktikant)
Maailmamuutjad.ee arendus (2016-2017)
Rasmus Pedanik (töötaja)
arenguprogrammid ja huvikaitse (2015-2017), juhatuse liige (2015-2016)
Toomas Roolaid (vabatahtlik)
tulemuste ja mõju hindamise metoodika arendus (2013)
Triin Rannamaa (praktikant)
Maailmamuutjad.ee arendus (2016-2017)
Tuuli Pärenson (vabatahtlik)
tulemuste ja mõju hindamise metoodika arendus (2013)
Zavod BBDO (pro bono toetus 2013)
tulemuste ja mõju raportite kujundus