Sotsiaalse ettevõtluse infopank (täieneb jooksvalt)

1. Sotsiaalse ettevõtte tunnused

Sotsiaalse ettevõtte lühidefinitsioon: ühiskondliku eesmärgiga organisatsioon, kes kasutab oma sihi saavutamiseks ettevõtlust. Ühiskondliku eesmärgi olemasolu tähendab, et see on püsivalt fikseeritud organisatsiooni põhikirjas. Ettevõtlus tähendab tegutsemist majandusüksusena, st kaupade või teenuste pakkumist tasu eest püsiva tegevusena oma nimel.

Sotsiaalse ettevõtluse lühidefinitsioon: toodete või teenuste müük ajutine või püsiv ühiskondliku eesmärgiga organisatsiooni poolt. Ühiskondliku eesmärgi olemasolu tähendab, et see on püsivalt fikseeritud organisatsiooni põhikirjas.

Sotsiaalse ettevõtte ja sotsiaalse ettevõtluse kuus tunnust leiad Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku poolt Riigikantselei toetusel koostatud materjalist.

2. Sotsiaalse ettevõtte ärimudelid

Vaata videot koos kahe näitega:

3. Kust saavad sotsiaalsed ettevõtjad nõu ja tuge?

Uuele ideele tarvis tuult tiibadesse? Sügiseti saab kandideerida ettevõtluskonkursi Ajujaht sotsiaalse ettevõtluse eriauhinnale. Kevadeti ootab Heateo SA ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ühiskondlike algatuste inkubaator NULA.

Vabaühenduste vormis tegutsevad sotsiaalsed ettevõtted võivad saada arendustoetust Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist, seda näiteks arenguhüppe taotlusvoorudest.

Maakondlikud Arenduskeskused – alustajatele ja areneda soovijatele annavad nõu mittetulundusühingute ja ettevõtluskonsultandid. Vabaühenduste vormis tegutsejad võivad leida häid näpunäiteid ja olulisi teateid ka vabaühenduste infoportaalist MAKIS ja Vabaühenduste Liidu EMSL kodulehelt “Hea Kodanik“.