Sotsiaalne ettevõtlus Eestis

Valdkonnast annab hea ülevaate materjal “Sotsiaalsed ettevõtted Eestis: väärtus ühiskonnale ja 14 näidet“, mis tutvustab sotsiaalse ettevõtluse võimalusi ja kasutegureid.

Olulisem teema on meie jaoks hoopis see, keda ja mida on tarvis, et sarnaseid sotsiaalseid ettevõtteid oleks ükskõik millisel aastal eestimaalaste heaolusse ja meie looduskeskkonda panustamas veel palju rohkem.

Materjali esimeses osas selgitame lühidalt sotsiaalse ettevõtluse olemust, väärtust ühiskonnale ja eristumist organiseeritud tegevuse teistest vormidest.

Sellele järgnevalt esitame aga neliteist näidet (profiili) Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku liikmete hulgast. Kõik profiilid on parema võrreldavuse huvides esitletud ühesuguse struktuuri alusel.

Esimesed seitse profiili näitavad, kuivõrd mitmekesised on sotsiaalsed ettevõtted nii oma ühiskondlike eesmärkide, loodava väärtuse kui tegevus- ja rahastusmudelite lõikes. Loodame, et need pakuvad lugejatele põnevaid avastusi. Alljärgnevalt on need profiilid ära toodud ka eraldi dokumentidena.

Ülejaanud profiilid aga illustreerivad seda, kuidas isegi väiksemahuline investeeringutoetus aitab sotsiaalsetel ettevõtetel oma tegutsemisvõimekust kasvatada ja sedakaudu veel rohkem ühiskonda panustada.

Nimelt on tegemist seitsme ettevõttega, kes osutusid aastatel 2012-2016 Olympic Casino Eesti AS poolt välja antava 3000 euro suuruse “Tegusa Eesti” stipendiumi saajateks. Nende ettevõtete profiilide osaks on ka ülevaade stipendiumi kasutamise abil saavutatud tulemustest. Alljärgnevalt on need profiilid ära toodud eraldi.

Eesti sotsiaalsete ettevõtete statistika

Finantseerimisvõimalused

Sotsiaalsete ettevõtete finantseerimisolukorrast Põhja-Balti regioonis saab lähemalt lugeda siit!

Rahastus


Heateo Sihtasutus käivitab ja kasvatab suure ühiskondliku mõjuga algatusi, toetades neid 3-5 aasta jooksul nii rahaliselt kui mitterahaliselt (nõustamine, pro-bono ekspertide ja vabatahtlike kaasamine).

Active Citizens Fund Eestis rahastab kodanikuühiskonna projekte. Aastatel 2019–2023 on Eesti kodanikuühendustel võimalik avalike projektikonkursside ja muude meetmete kaudu taotleda toetusi kokku 3,3 miljoni euro ulatuses.

KÜSK rahastab vabaühendusi läbi erinevate taotlusvoorude.

EAS pakub lisaks erinevatele toetustele ka nõustamisteenuseid ning praktilisi koolitusi ja töötubasid oma valdkonna tippude poolt.

Inkubatsioon ja ettevõtlustoetus

NULA inkubaator pakub sinu meeskonna vajadustele kohandatud arengukava koos vajaliku mentorlusega – seda kõike idee algfaasis, mil abi on vaja kõige enam. Aitame sinu ideel kiiremini ja targemalt kasvada elujõuliseks algatuseks!