Changemakers Academy

Changemakers Academy on Briti Nõukoguga koostöös korraldatav sotsiaalse ettevõtluse konkurss, mille eesmärk on tõsta teadlikkust sotsiaalsest ettevõtlusest, ühendada eesti ja vene keelt emakeelena kõnelevaid noori ja anda noorele võimalus teha esimesi samme ettevõtlusmaailmas koos mentori ja ettevõtja abiga, õppides turundamist.

Kestvus: oktoober 2017-31. märts 2018

MIKS? Meie missiooniks on aidata igaühel programmist osa võtval inimesel saavutada oma täielik potentsiaal. Seeläbi olla võimeline realiseerima oma maksimaalseid võimeid, saavutamaks endale omaseid eesmärke elus.

KUIDAS? Me teeme seda läbi inimeste mugavustsooni laiendamise, väljakutsuvate ülesannete ja koolituste abil. Läbi tegevuste, mis on väljakutsuvad vaimselt, sundides kasutama loovust, olema paindlik ja otsusekindel ning pöörama rõhku tiimitööle ja kriitilisele mõtlemisele. Mis kõige tähtsam, olema valmis maailma paremaks muutma.

MIDA? Changemakers Academy on Briti Nõukoguga koostöös korraldatav sotsiaalse ettevõtluse konkurss, mille eesmärk on tõsta teadlikkust sotsiaalsest ettevõtlusest, ühendada eesti ja vene keelt emakeelena kõnelevaid noori ja anda noorele võimalus teha esimesi samme ettevõtlusmaailmas koos mentori ja ettevõtja abiga, õppides turundamist.

Meie eesmärgiks on, et igalt konkursilt kasvab lähima 6 kuu jooksul välja kas üks (sotsiaalne) ettevõte, vähemalt kolm õpilasfirmat või muu ettevõtlikkuse väljund vähemalt iga neljanda noore puhul (on asutud tegutsema uues organisatsioonis ja/või projektis või arenetud edasi olemasoleva organisatsiooni/projekti siseselt)

Mis on sotsiaalne ettevõtlus? Sotsiaalse ettevõtluse eesmärk on ühiskondliku probleemi lahendamine, millest teenitud tulu suunatakse tagasi ettevõttesse antud probleemi lahendamiseks.

Miks just noored? Noored on need, kes loovad tuleviku. Põhikooli lõpp, gümnaasiumi algus on aeg, mis määrab paljuski selle, kuhu suunas edasi liigutakse. Inspireeriva näitena saab tuua Taxify juhi ja 2016. aastal tiitli Noor Ettevõtja saanud Markus Villigu. Nüüdseks on ta noorim tunnustatud juht Forbesi 30 talenti alla 30 listis. Tema alustas veel gümnaasiumis õppides enda ettevõttega, mille tegevus on laienenud praeguseks enam kui 25 riiki.

Osalejate iseloomustusi: “Suur-suur aitäh! Kui ma alguses kahtlesin, kas ikka kandideerida sellele konkursile, siis nüüdseks võin olla enda üle vaid väga uhke ja rõõmus – 120% tegin õige otsuse! Changemakers Academy muutis mu elu programmi jooksul veelgi põnevamaks ning andis nii palju kogemusi, uusi mõtteid, sõpru..! Et teil ikka jätkuks jaksu oma eesmärgi nimel töötada! Mina igatahes olen uute programmide-algatuste ootel ja hea meelega osalen, aitan kaasa:) Hiiglama suur tänu veelkord!!”

“Projekt oli väga hästi planeeritud ja läbi viidud. Super inimesed, mentorid, korraldajad ja osavõtjad, sain tohutult palju uusi ja häid tutvusi. Konkurssi ajal püsis motiveeritus ja programm ei vajunud ära. Jätkake samas vaimus ka järgnevatel aastatel!”

Konkursi kasutegurid osalejatele:

 • Parimatele võimalus reisida Inglismaale
 • Tasuta koolitused: turundus, analüüsioskus
 • Tutvumine Eesti maailmamuutjatega – sotsiaalsete ettevõtjatega
 • Isiklik koostöö ühe inspireeriva sotsiaalse ettevõtjaga
 • Oskus jõuda ideest tulemuseni
 • Mentorlus idee elluviimise osas
 • Uued sõbrad ja tuttavad
 • Kogukonnapraktika läbimine
 • Täiendus CVsse
 • Ägedad auhinnad
 • Abi uurimistööl

Programmi etapid:

 • Kandideerimisperiood (20.11-17.12). Valituks osutuvad 60 enim motiveeritud noort üle Eesti.
 • 13.01 Avasündmus, kus moodustatakse tiimid ja tutvutakse ettevõtetega.
 • Pärast seda 7-10 päevaste vahedega toimuvad, paaritunnised korduvad kohtumised ettevõtte ja mentoriga omavahel kokkulepitaval sobival ajal, et loodav idee ellu viia.
 • 10.03 Finaalgala, kus valitakse parimad.
 • 22.03-25.03 Reis parimatele Inglismaale, sotsiaalse ettevõtluse mekasse

Loe: Merili Ginter kogemuslugu

Kandideeri: Eesti keeles – https://goo.gl/forms/hPehCmHataq6WlRg1  Vene keeles- https://goo.gl/forms/2SEQeWpVnQFtcYd42

Vaata tagasivaatavat videot eelmise aasta Changemaker Academy üritusele:

Pildid tegevusest