Üritused

Changemakers Academy (RUS)

21.11.2017

Почему? Мы верим что каждый участник конкурса должен достичь полный потенциал своих возможностей. Сквозь этого достичь назначенных целей жизни при использование приобретенных способностей. Как? Мы делаем это за счет того, что участники выходят из своей зоны комфорта, решая разные задачи и развиваясь на тренингах. Это происходит через действия которые развивают интеллектуально и принуждают участников мыслить […]

Changemakers Academy 2018

15.06.2017

MIKS? Meie missiooniks on aidata igaühel programmist osa võtval inimesel saavutada oma täielik potentsiaal. Seeläbi olla võimeline realiseerima oma maksimaalseid võimeid, saavutamaks endale omaseid eesmärke elus. KUIDAS? Me teeme seda läbi inimeste mugavustsooni laiendamise, väljakutsuvate ülesannete ja koolituste abil. Läbi tegevuste, mis on väljakutsuvad vaimselt, sundides kasutama loovust, olema paindlik ja otsusekindel ning pöörama rõhku tiimitööle ja […]

Lõppenud üritused

Changemakersi Suveakadeemia 2017

18.08.2017

Changemakersi Suveakadeemia toimus 10.-13. augustil Järvamaal. Esmalt veetsid noored 2 päeva sotsiaalses ettevõttes nimega Equilibre ja kolmanda päeva veetsid nad Paide Arvamusfestivalil. Kokku osales üksteist noort vanuses 15-19, kellest kuuel oli emakeeleks vene keel ja viiel eesti keel. Noorte peamiseks eesmärgiks oli tutvuda sotsiaalse ettevõtlusega ning arendada ettevõtlikkust. Laagri tegevused olid ülesehitatud praktilisusele, motiveerimisele ja enesearengule, mitmete huvitavate tegevuste vältel […]

Changemakers Academy 2017

27.03.2017

Changemakers Academy on programm, mille käigus gümnaasiuminoored võistlesid turunduslahenduste loomisel. Konkursil osalesid eesti ja vene keelt kõnelevate noorte segatiimid, kes töötasid koos sotsiaalsete ettevõtetega. Sotsiaalsed ettevõtted on organisatsioonid, kes muudavad maailma paremaks ettevõtluse kaudu. 48 programmis osalevat noort valiti välja 124 kandidaadi hulgast, mis näitab, et huvi konkursi vastu oli suur. Avasündmuse käigus moodustati tiimid […]