Dermtest OÜ

Asutatud: 21.06.2013
Tegevusvaldkond:  Tervishoid.
Nahavähi ennetuse ja varajase avastamise parandamine ja melanoomisurmade vähendamine.
Sihtgrupp: Mehed/naised 20+ eluaasta, sh kõrgema nahavähi riskiga inimesed
E-post: info@dermtest.com
Veebileht: www.dermtest.ee

Eesti Unekooli Ühing MTÜ

Asutatud: 07.04.2012
Tegevusvaldkond:  Vanemaharidus. Vanemlust toetavad teenused lapsevanematele (perenõustamine, grupinõustamine), koolitused lapsevanematele ja spetsialistidele. Vanemlust toetavate teenuste arendamine.
Sihtgrupp: Pered ja lapsed; Spetsialistid
E-post: Info@unekool.ee
Veebileht: www.unekool.ee

Merkuur OÜ

Asutatud: 06.10.2008/ alates sügis 2016. alustasime noorsootöö ja haridusalaste tegevustega
Tegevusvaldkond:  Noorsootöö, tehnoloogiaharidus
Sihtgrupp: Lapsed ja noored
E-postinfo@merkuur.eu
Veebileht: www.merkuur.eu

Tulevik MTÜ

Tulevik MTÜ

Asutatud: 21.02.2000
Tegevusvaldkond: Vähemate võimalustega inimeste kaasamine tööturule
Sihtgrupp: Pikaajalised töötud
E-post: mirjam@tulevik.info
Veebileht: www.tulevik.info

Taaskasutuskoda MTÜ

Asutatud: 28.09.2012
Tegevusvaldkond: Taaskasutus
Sihtgrupp: Tavaelanikkond
E-post: info@taaskasutuskoda.ee
Veebileht: www.taaskasutuskoda.ee

Hea Koostöö Hoiu-laenuühisutu

Hea Koostöö Hoiu-laenuühisutu

Asutatud: 29.05.2015
Tegevusvaldkond: Finantsteenused
Sihtgrupp: Sotsiaalseid väärtusi väärtustavad inimesed, sotsiaalsed ettevõtted, kogukonnapõhised ettevõtmised, ühiskond.
E-post: info@heapank.ee
Veebileht:www.heapank.ee

Aarete Laegas MTÜ

Aarete Laegas MTÜ

Asutatud: 05.08.2013
Tegevusvaldkond: Heategevus
Sihtgrupp: Pered ja lapsed; tavainimestest taaskasutajad
E-post: info@aaretelaegas.ee
Veebileht: www.aaretelaegas.ee

Eesti Kirbuturg MTÜ

Eesti Kirbuturg MTÜ

Asutatud: 23.01.2009
Tegevusvaldkond: Taaskasutus
Sihtgrupp: Tavainimestest taaskasutajad
E-post: info@kirbuturg24.ee
Veebileht: www.kirbuturg24.ee

Eesti Pimemassööride Ühing MTÜ

Eesti Pimemassööride Ühing MTÜ

Asutatud: 01.02.1999
Tegevusvaldkond: Töövõimaluste loomine
Sihtgrupp: Nägemisvaegusega inimesed
E-post: info@pimemassoorid.ee
Veebileht:www.pimemassöörid.ee

Eesti Trükimuuseum MTÜ

Eesti Trükimuuseum MTÜ

Asutatud: 18.03.2010
Tegevusvaldkond: Muuseum, stuudio, trükikoda, väiketootmine (märkmikud ja muud kontoritarbed)
Sihtgrupp: Tavaelanikkond; Kunstnikud; Kunstitudengid
E-post: gutenberg@trykimuuseum.ee
Veebilehtwww.trykimuuseum.ee

Eesti Üliõpilaskondade Liit MTÜ

Asutatud: 26.11.1998
Tegevusvaldkond: Kõrgharidus
Sihtgrupp: Üliõpilased
E-post: info@eyl.ee
Veebilehtwww.eyl.ee

Equilibre MTÜ

Equilibre MTÜ

Asutatud: 01.01.2007
Tegevusvaldkond: Hobuteraapia; Loodusehitus
Sihtgrupp: Pered ja lapsed, Tavaelanikkond, Keskkond ja loomad
E-post: hobukoolipark@gmail.com
Veebilehthttp://hobukoolipark.ee

Looming Hostel

Hostel Looming (MTÜ Pohlad)

Asutatud: 16.01.2008
Tegevusvaldkond: Säästev tarbimine ja keskkonnakaitse; Majutus
Sihtgrupp: Tavaelanikkond
E-post: info@loominghostel.ee
Veebilehtwww.loominghostel.ee

Hea Hoog SA

Asutatud: 13.04.2010
Tegevusvaldkond: Tööhõive pakkumine
Sihtgrupp: Erivajadustega inimesed
E-post: heahoog@hoolekandeteenused.ee
Veebilehtwww.heahoog.ee

DUO kirjastus

DUO Kirjastus

Asutatud: 11.22.2014
Tegevusvaldkond: Kirjastamine; Koolitamine; Kogemusnõustamine; Huvikaitse
Sihtgrupp: Vähemate võimalustega sihtrühmad, Tavaelanikkond; Raskest psüühikahäirest taastujad; Sotsiaalvaldkonna õppejõud ja koolitajad.
E-post: katrin.grunberg@gmail.com
Veebilehtwww.duokirjastus.eu

Iseseisev Elu MTÜ

Iseseisev Elu MTÜ

Asutatud: 27.02.1997
Tegevusvaldkond: Toimetulekuraskustega inimeste toetamne; Koolitamine töökoha leidmise eesmärgil; Töökohtade loomine
Sihtgrupp: Toimetulekuraskustega inimesed
E-post: info@iseseisev-elu.ee
Veebilehtwww.iseseisev-elu.ee

Johanna MTÜ

Asutatud: 15.04.2004
Tegevusvaldkond: Sotsiaalvaldkond
Sihtgrupp: Pered ja lapsed, Noored, Eakad, erivajadustega inimesed ja nende pered
E-post: johanna@mtujohanna.ee
Veebilehtwww.mtujohanna.ee


Keskkonnaõiguse Keskus SA

Keskkonnaõiguse Keskus SA

Asutatud: 07.11.2007
Tegevusvaldkond: Keskkond, õigusabi
Sihtgrupp: Tavaelanikkond, Keskkond ja loomad
E-post: k6k@k6k.ee
Veebilehtwww.k6k.ee

Luke Mõis SA

Luke Mõis SA

Asutatud: 2007-10-26
Tegevusvaldkond: Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Sihtgrupp: Tavaelanikkond
E-post: info@lukemois.ee
Veebilehtwww.lukemois.ee

Maarja Küla SA

Maarja Küla SA

Asutatud: 04.05.2001
Tegevusvaldkond: Intellektipuuetega inimeste sotsiaalhoolekanne
Sihtgrupp: Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: ly@maarjakyla.ee
Veebilehtwww.maarjakyla.ee ja e-pood https://astri.ee/maarja-kula-kasitoopood/

THINK Eesti MTÜ

Asutatud: 01.05.2004
Tegevusvaldkond: Puuetega inimeste töö- ja koolituskeskus
Sihtgrupp: Puuetega inimesed
E-post: Think@think.ee
Veebilehtwww.think.ee

Maarjakodu MTÜ

Maarjakodu MTÜ

Asutatud: 18.09.2000
Tegevusvaldkond: sotsiaalhoolekanne
Sihtgrupp: Intellektipuudega täiskasvanud
E-post: info.maarjakodu@gmail.com
Veebilehtmaarjakodu.ee

Meditech Estonia OÜ

Meditech Estonia OÜ

Asutatud: 05.08.2009
Tegevusvaldkond: Eakate ja puuetega inimeste hoolekande koduteenused jm iseseisva turvalise elamise lahendused
Sihtgrupp: Eakad, puuetega inimesed, KOV-id, pered
E-post: info@medi.ee Telefon: 661 8181
Veebilehtwww.medi.ee

Merimetsa Tugikeskus MTÜ

Merimetsa Tugikeskus MTÜ

Asutatud: 24.09.1997
Tegevusvaldkond: Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta
Sihtgrupp: Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: info@merimetsa.ee
Veebilehtwww.merimetsa.ee

Nukufilmi Lastestuudio MTÜ

Nukufilmi Lastestuudio OÜ

Asutatud: 21.12.2001
Tegevusvaldkond: kultuur, haridus
Sihtgrupp: Pered ja lapsed, Noored, Eakad, Vähemate võimalustega sihtrühmad, Tavaelanikkond
E-post: info@nukufilmilastestuudio.ee
Veebilehtwww.nukufilmilastestuudio.ee

Ökokratt MTÜ

Ökokratt MTÜ

Asutatud: 2003-01-13
Tegevusvaldkond: loodusharidus, aiandusteraapia, nutiseadmete kasutamine õppetöös, jalgrataste, vaistuvibude ja seminariruumi rent, kogukonna arendamine ja sotsiaalne ettevõtlus
Sihtgrupp: Pered, noored, eakad, vähemate võimalustega sihtrühmad, tavaelanikkond.
E-post: info@okokratt.ee
Veebilehtwww.okokratt.ee

Põhja-Eesti Pimedate Ühing MTÜ

Põhja-Eesti Pimedate Ühing MTÜ

Asutatud: 02.12.1998
Tegevusvaldkond: Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta
Sihtgrupp: Nägemispuudega inimesed
E-post: ppy@ppy.ee
Veebilehtwww.ppy.ee

Randvere Tööõppekeskus MTÜ

Randvere Tööõppekeskus MTÜ

Asutatud: 02.02.2006
Tegevusvaldkond: Sotsiaalhoolekanne
Sihtgrupp: Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: randverepost@gmail.com
Veebilehtwww.randvere.ee

Rosma Haridusselts MTÜ

Rosma Haridusselts MTÜ

Asutatud: 31.08.1998
Tegevusvaldkond: Haridus
Sihtgrupp: Pered ja lapsed
E-post: johannes@neti.ee
Veebilehtrosma.edu.ee

RuaCrew MTÜ

RuaCrew MTÜ

Asutatud: 14.08.2009
Tegevusvaldkond: Ennetustöö laste ja noortega, sh pered, spetsialistid
Sihtgrupp: Pered ja lapsed, Noored, Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: info@ruacrew.ee
Veebilehtwww.ruacrew.ee

Saaremaa Puuetega Inimeste Koda MTÜ

Saaremaa Puuetega Inimeste Koda MTÜ

Asutatud: 07.11.1994
Tegevusvaldkond: sotsiaalhoolekanne
Sihtgrupp: Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: Saarekoda@gmail.com
Veebilehthttp://www.saarekoda.ee

Sakadak OÜ

Asutatud: 13.01.2006
Tegevusvaldkond: Puuetega inimestele töötamise võimaldamine
Sihtgrupp: Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: jyriheinlaid@hot.ee
Veebilehtwww.sakadak.planet.ee

Sõbralt sõbrale

Sõbralt Sõbrale

Asutatud: 24.07.1997
Tegevusvaldkond: Kasutatud kaupade jaemüük kauplustes
Sihtgrupp: Pered ja lapsed, Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: valduste@ekklesia.ee
Veebilehtsobraltsobrale.ee

Solve et Coagula OÜ

Solve et Coagula OÜ

Asutatud: 09.06.2013
Tegevusvaldkond: Erivajadustega inimeste tööhõive, käsitöö tootmine
Sihtgrupp: Vähenenud töövõimega inimesed
E-post: indrek.linnuste@gmail.com
Veebilehtwww.secestonia.com

SpeakSmart OÜ

SpeakSmart OÜ

Asutatud: 10.06.2006
Tegevusvaldkond: Täiskasvanutele mõtlemis-, kõne- ja väitluskoolitused
Sihtgrupp: Tavaelanikkond
E-post: info@speaksmart.ee
Veebilehtwww.speaksmart.ee

Tartu Erahariduse Edendamise Selts MTÜ

Tartu Erahariduse Edendamise Selts MTÜ

Asutatud: 27.02.2007
Tegevusvaldkond: haridusasutuste pidamine ja haridusvaldkonna koostöö
Sihtgrupp: Pered ja lapsed, teised haridusasutused
E-post: liina.vaher@tera.tartu.ee
Veebilehtwww.tehes.tartu.ee/tehes

Tartu Maarja Tugikeskus MTÜ

Tartu Maarja Tugikeskus MTÜ

Asutatud: 08.10.2002
Tegevusvaldkond: Erivajadustega inimeste toetamine
Sihtgrupp: Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: tugikeskus@maarjatugikeskus.ee
Veebilehtmaarjatugikeskus.ee

Teaduse ja kultuuri SA Domus Dorpatensis

Teaduse ja kultuuri SA Domus Dorpatensis

Asutatud: 31.10.2002
Tegevusvaldkond: Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Sihtgrupp: Tavaelanikkond
E-post: dorpatensis@dorpatensis.ee
Veebilehtwww.dorpatensis.ee

Terve Eesti SA

Terve Eesti SA

Asutatud: 21.07.2006
Tegevusvaldkond: Terviseedendus
Sihtgrupp: Tavaelanikkond
E-post: alari@terve-eesti.ee
Veebilehtwww.terve-eesti.ee

Töötahe MTÜ

Töötahe MTÜ

Asutatud: 10.03.2003
Tegevusvaldkond: Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta
Sihtgrupp: Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: tootahe@keila.ee
Veebilehtwww.tootahe.ee

Uuskasutuskeskus MTÜ

Uuskasutuskeskus MTÜ

Asutatud: 21.04.2004
Tegevusvaldkond: Jaekaubandus, säästev tarbimine
Sihtgrupp: Tavaelanikkond, Keskkond ja loomad
E-post: tatari@uuskasutus.ee
Veebilehtwww.uuskasutus.ee

Väärtustades ELU SA

Väärtustades ELU SA

Asutatud: 28.03.2006
Tegevusvaldkond:
Sihtasutuse Väärtustades Elu eesmärk on peredele kriisiga (sh raseduskriisiga) kaasnevaid probleeme ennetavate ja neid lahendavate tugiteenuste pakkumine, arendamine ja toetamine ning pereväärtuste edendamine ühiskonnas.
Sihtgrupp: Pered ja lapsed
E-post: kaiakapstaforrester@save.ee
Veebileht:http://save.ee/

Vahejaam Taaskasutuskeskus MTÜ

Asutatud: 19.11.2009
Tegevusvaldkond:
Sihtgrupp: Tavaelanikkond, Keskkond ja loomad
E-post: vahejaam.taaskasutuskeskus@gmail.com
Veebilehtwww.facebook.com/Vahejaam

Vireo

Vireo

Asutatud: 30.10.2009
Tegevusvaldkond: Liikumine, toitumine ja tervis
Sihtgrupp: Lapsed ja pered; Tööealised inimesed
E-post: info@vireo.ee
Veebilehtwww.vireo.ee ja lastetervisekool.ee ja etreener.ee

YFU Eesti MTÜ

YFU Eesti MTÜ

Asutatud: 14.07.1997
Tegevusvaldkond: Arenguvõimalused noortele; Õpilasvahetusprogramm
Sihtgrupp: Õpilased; Noored; Pered
E-post: yfu@yfu.ee
Veebilehtwww.yfu.ee

Edumus

Edumus

Asutatud: 2018
Tegevusvaldkond: haridus
Sihtgrupp: Kõrgharitud spetsialistid ja koolid
E-post: hello@edumus.org
Veebilehtwww.edumus.org

Studio ALU

Asutatud: 2019
Tegevusvaldkond: kaasav lauamängu disain
Sihtgrupp: lauamängude mängijad
E-post: info@studioalu.com
Veebilehtwww.studioalu.com

CommuniCare

Asutatud: 2018
Tegevusvaldkond: Meie eesmärk on leevendada hooldekodudes elavate eakate suhtlusvaegust ning taastada side mis neil kunagi välismaailmaga oli läbi sotsiaalhoolekande asutuste digitaliseerimise AI, VR ja muude lahenduste näol.
Sihtgrupp: hooldekodude eakad
E-post: communicareest@gmail.com
Veebilehtcommunicare.ee/

MTÜ Loome Sillad

Asutatud: 2020
Tegevusvaldkond: luua võimalusi psüühiliste erivajadustega patsientide toetamiseks haiglas viibimise ajal ning seekaudu toetada tema iseseisvust ja toimetulekut haiglaravi järgselt
Sihtgrupp: psüühiliste erivajadustega patsiendid
E-post: loomesillad@gmail.com
Veebilehthttps://www.facebook.com/mtyloomesillad