Kuidas alustada sotsiaalse ettevõtlusega?

Idee ja ärimudel

Selleks, et sotsiaalse ettevõtlusega alustada, on esmalt vaja ideed – nagu iga organisatsiooni puhul. Sotsiaalse ettevõtte ärimudel ühendab ühiskondlikku eesmärki ja ettevõtlustulu teenimist.

Sotsiaalsed ettevõtted saavad üldiselt kasutada äriettevõtetele mõeldud materjale ja abivahendeid. Kohati tekitab aga väljakutseid ärilise ja ühiskondliku poole tasakaalustamine. Eriti just selliste ärimudelite puhul, kus need on osaliselt omavahel läbipõimunud.

Sotsiaalsete ettevõtete ärimudelid võib paigutada skaalale „ärimudeli ja ühiskondliku eesmärgi kattumine“. Ühes skaala otsas on sellised sotsiaalsed ettevõtted, kus ettevõtlustulu teenimine ei aita otseselt ühiskondlikku eesmärki saavutada ning teises otsas sellised sotsiaalsed ettevõtted kellel ärimudel ühtlasi aitab ühiskondlikku eesmärki täita.

Olete segaduses, kuidas äriplaanis ühiskondlikku poolt kajastada? Oma ärimudeli analüüsiks ja edasi arendamiseks soovitame kasutada „sotsiaalse ärimudeli lõuendit“. SIIT lingilt leiate selle kohta lähemat infot.

Asutamine ja registeerimine

Sotsiaalne ettevõte tuleb registreerida Äriregistri ettevõtjaportaalis. Et Eestis eraldi sotsiaalsetele ettevõtetele mõeldud juriidilist vormi ei ole, siis tuleb teha valik olemasolevate hulgast. Tavaliselt on selleks kas mittetulundusühing (MTÜ), sihtasutus (SA), osaühing (OÜ) või tulundusühistu (TÜ). Juriidilise vormi valikut aitab teha “Sotsiaalse ettevõtja juriidiline abimees”, mis valmis advokaadibüroo Varul tublide vabatahtlike abil. Ka pakuvad konsultatsiooni Maakondlike arenduskeskuste ettevõtlus- ja mittetulundusühingute konsultandid. Äriühingu vormis sotsiaalsed ettevõtjad leiavad väärt infot EASi alustava ettevõtja infoportaalist, vabaühenduse asutavad eestvedajad aga veebilehtedelt MAKIS ja Hea Kodaniku teabekeskus.

Edasi polegi muud kui tegutsema asuda – moodustada meeskond, planeerida tegevused ning hakata oma tooteid-teenuseid müüma ja ühiskondliku eesmärgi täitmise suunas liikuma. Kuna sotsiaalse ettevõtte tulemusi ei saa mõõta vaid majandusaasta aruandega, on kasulik kohe algusest peale hakata tegelema ka oma organisatsiooni mõju hindamisega. Oma mõju aitab planeerida ja kaardistada veebilahendus Maailmamuutjad.ee.