Koostöö riigi ja kohalike omavalitsustega

Sotsiaalsetel ettevõtetel on roll paljude ministeeriumide haldusalade arengukavade eesmärkide saavutamisel.