Kes me oleme?

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku (SEV) põhikirjaline eesmärk on sotsiaalsete ettevõtete arvu, suutlikkuse ja mõju suurendamine Eestis ning sotsiaalse ettevõtluse väärtustamine tegevusvaldkonnana meie ühiskonnas.

SEV on Maksu- ja Tolliameti poolt tunnustatud avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing. Meie liikmed on sotsiaalsed ettevõtted, kes vastavad liikmelisuse tingimustele. SEV lähtub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist. Juhatuse liikmed on Marge Maidla ja Erkki Kubber.

SEVi visioon, põhiväärtused ja arengueesmärgid 2017-2020 kiideti heaks liikmete üldkoosolekul maikuus 2017.

Soovid meie tegevust rahaliselt toetada? Oleme tänulikud iga toetuse eest, mis pärineb sarnaseid väärtuseid jagavalt inimeselt või organisatsioonilt. Pangaandmed: Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik MTÜ, konto EE952200221055009466.