Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi 2021. aasta Sotsiaalse Ettevõtluse eriauhinnale kandideerimine on avatud!

Juba eelmise aasta eduka koostöö toel anname koostöös Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumiga välja Sotsiaalse Ettevõtluse eriauhinda. Usume, et sotsiaalne ettevõtlus on vastutustundlik ettevõtlus ning vastutustundlikust ettevõtlusest saab välja kasvada võimalus sotsiaalseks ettevõtluseks. Kuidas osaleda? Kandideerimise esimene samm on Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi indeksi läbimine. Indeksis osalemine on avatud kuni 31. märtsini. Hindamine toimub koostöös meie ja Vastutustundliku…
Read more

Sotsiaalsetele ettevõtetele hoogu juurde uue projektiga!

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik alustas projektiga „Ühiskondlikult vastustundlike ettevõtete rahastusvõimaluste arendamine Eestis” (SoFiMA), mille eesmärgiks on arendada finantsinstrumente, mis toetaksid sotsiaalseid ettevõtteid nende erinevates arengufaasides. Muuhulgas suurendab projekt erinevate sihtgruppide teadlikkust sotsiaalsest ettevõtlusest ning loob võimalusi uute osapoolte kaasamiseks.  Sotsiaalne ettevõtlus Eestis on varajases arengujärgus ning esineb mitmeid väljakutseid. Tänased sotsiaalsete ettevõtete rahastusvõimalused on killustunud ja…
Read more

MTÜ Loome Sillad liitus Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikul on hea meel teatada, et meiega on liitunud MTÜ Loome Sillad. “Soovime Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku abil leida endale koostööpartnereid, kes soovivad koos meiega laiendada Viljandi haigla psüühikahäiretega patsientidele mõeldud huvi- ja töötegevuste võimalusi erinevates valdkondades (näiteks käsitöö, puutöö vms). Samuti otsime projektipartnereid, kellega koostöös teenuseid arendada ning oleme valmis ka ise osalema…
Read more

CommuniCare liitus Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikul on hea meel teatada, et meiega on liitunud ka eelmise hooaja Ajujahi parim sotsiaalne ettevõte CommuniCare. CommuniCare on suhtlusvõrgustik mis on loodud läbi inimvaheliste suhete ja tehnoloogia. Ettevõtte eesmärgiks on soodustada eakate suhtlust välismaailmaga ja teha nende viimased eluaastad väärikaks. “Liitusime SEV-ga, sest soovime teha rohkem koostööd teiste sotsiaalettevõtega ning luua põnevaid…
Read more

Teeme koos ajalugu!

Rohetiiger käis välja idee, et Eesti võiks saada rohepöörde eest majanduses Nobeli. Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum on aastaid toetanud ja esile toonud vastutustundlikke ettevõtteid Eestis. Global Hack viis eestlased covid-vastase tegevuse eesrindele. Tallinna Ülikool õpetab ja juhendab eraldi magistriõppes sotsiaalse ettevõtluse entusiaste. Ometi meil puudub Eestis ülevaade ettevõtetest, kes loovad ühiskondlikku positiivset muutust. Kutsume üles vastama…
Read more

Katerina Chantzi internship at Social Enterprise Estonia

I am Katerina Chantzi and I am a social scientist.  I am very excited to be an intern at Social Enterprise Estonia during my studies at Tallinn University in Social Entrepreneurship Master’s Programme. I started my internship in June 2020, a time when we were slightly starting to get out of our lockdown “caves” and…
Read more

Ühispöördumine: Eesti vajab sihikindlat tegutsemist rohepöörde elluviimiseks

Lp peaminister Jüri Ratas  3. juuni 2020, Tallinn  Ühispöördumine: Eesti vajab sihikindlat tegutsemist rohepöörde elluviimiseks  Euroopa Komisjon on võtnud oma prioriteetseks suunaks Euroopa rohelise kokkuleppe elluviimise kaudu kujundada ühine majandusruum tulevikukindlamaks ning keskkonnasõbralikumaks. Uudse koroonaviiruse levikust raputatud Euroopa majandusolukorra kontekstis on rohelepe kujunemas oodatust veelgi olulisemaks. Eesti ettevõtjate, erialaliitude, kodanikuühenduste jt hinnangul on esmatähtis, et…
Read more

Sotsiaalse ettevõtluse auhinna võitis Artisana!

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum tunnustas 21. mail 76 Eestis tegutsevat ettevõtet, avalikku organisatsiooni ja mittetulundusühingut, kes hoolivad ümbritsevast ning soovivad panustada ühiskonda rohkemaga, kui seadus nõuab.

MKM, miks sa sotsiaalseid ettevõtteid diskrimineerid?

Vabaühenduste Liit ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik palusid kirjas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministril Raul Siemile selgitada, miks COVID-19 kahjude hüvitamise toetustel diskrimineeritakse ettevõtjaid juriidilise isiku liigi alusel väike-, majutus- kui ka toitlustusettevõtjate puhul? Samas kui turismiteenuste ja -atraktsioonide juures sellist vahet ei tehta. 02.05.20 jõustunud ministri määrustes https://www.riigiteataja.ee/akt/129042020009 ja https://www.riigiteataja.ee/akt/129042020008 on ühtaegu nii ebavõrdselt kohtlevalt kui ka sisemiselt…
Read more

MTÜ Nukufilmi Lastestuudio kaasas Changemakers Academy noori oma brändi uuendamisel

Changemakers Academy programmis on kahel aastal osalenud MTÜ Nukufilmi Lastestuudio, kes jagas meile oma kogemuslugu. Ettevõte kaasas noori oma brändi uuendamises ja uute sihtrühmadeni jõudmises. MTÜ Nukufilmi Lastestuudio on Eesti esimene ja seni suurim õpikeskkond, mis loodud animatsiooni huvihariduse süvendatud omandamiseks. Õppida saavad nii lapsed, noored kui täiskasvanud. Huvikoolis õpib ligi 100 õpilast, lisaks osaleb…
Read more