Raputame sotsiaalset ettevõtlust – Kätlyn Jürisaar

Viis kuud on möödunud hetkest, mil sukeldusin tegevjuhina Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku tegemistesse. Need lühikesed viis kuud on juba väga värvikad olnud ning näen iga päev, kui suur potentsiaal on sotsiaalse ettevõtluse sektoril kasvada. Oleme tiimiga astunud samme arengute kiirendamise suunas: loonud sotsiaalse ettevõtluse kogukonna, algatanud sotsiaalse ettevõtluse teadlikkust suurendavaid sündmusi, arendame sotsiaalse ettevõtluse andmebaasi, loonud uusi koostöid, hakanud arendama Eesti spetsialistidega sotsiaalse innovatsiooni valdkonda. Visioonid on suured. Tahame oma tegevustega arendada sotsiaalse ettevõtluse ökosüsteemi, et meil oleks võimekas sektor vähemalt 1000 sotsiaalse ettevõttega. Teha nii, et sotsiaalne ettevõtlus oleks normaalsus, mitte nišš. Paraku pole strateegilisi samme visiooni täitmiseks lihtne seada, sest pilt on segane. 

Eesti sotsiaalne ettevõtlus on justkui kasvav trend – aina enam luuakse mõjuorganisatsioone ja teadlikkus sotsiaalsest ettevõtlusest on aastate jooksul kasvanud. Sellest aga ei piisa, et luua kiiremaid arenguid. Üheks suurimaks takistuseks arenguteel on asjaolu, et meil ei ole ülevaadet, mis tegelikult toimub sotsiaalse ettevõtluse valdkonnas. Kui suur on tegelikult sotsiaalse ettevõtluse ökosüsteem? Kui palju meil tegelikult on ettevõtjaid, organisatsioone, kes loovad (äri)tegevusega positiivset muutust? Mis on sotsiaalsete ettevõtete tegelikud arenguvajadused? Kuidas saab neid toetada, et nad areneksid ja tulemusena kasvaksid Eestist välja sotsiaalsetest ettevõtetest ükssarvikud? Palju küsimusi, vastuseid vähe. Aeg on seda muuta.

Üks oluline samm lahenduseni on koguda teaduslikku infot sotsiaalse ettevõtluse sektori kohta ja seda me ka teeme. Kuulume EUCLIDi võrgustikku, mis on Euroopa Komisjoni strateegiline partner sotsiaalse ettevõtluse teemal ja koordineerib ainsat rahvusvaheliselt tunnustatud sotsiaalse ettevõtluse kohta tehtavat uuringut – European Social Enterprise Monitor (ESEM). Igal aastal viiakse läbi võrgustiku liikmesriikides uuring, kus kogutakse andmeid sotsiaalse ettevõtluse hetkeolukorra kohta. Andmete abil on võimalik mõjutada poliitikaid nii Euroopa kui ka kohalikul tasandil, andes teaduspõhist teavet. Samuti on sotsiaalset ettevõtlust toetavatel organisatsioonidel sektorist parem ülevaade ja võimalus muuta oma teenuseid, tooteid ja tegevusi vastavalt sotsiaalsete ettevõtete arenguvajadustele.

Seega kutsume sind koos meiega looma muutust! Kui oled ettevõtja, kes loob positiivset muutust ühiskonda ja keskkonda, siis lase oma häälel kõlada ja vasta ESEM Eesti uuringule. Kui aga tunned, et sinu ettevõte ei liigitu sotsiaalseks ettevõtteks, siis aita meil jõuda nendeni, kes selles valdkonnas tegutsevad. Koostöös on jõud ning kutsume teid üles jagama uuringus osalemise võimalust.

Küsimustiku täitmine võtab aega umbes 25 minutit. 

ESEM uuringust saad osa võtta SIIN.