Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi 2021. aasta Sotsiaalse Ettevõtluse eriauhinnale kandideerimine on avatud!

Juba eelmise aasta eduka koostöö toel anname koostöös Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumiga välja Sotsiaalse Ettevõtluse eriauhinda. Usume, et sotsiaalne ettevõtlus on vastutustundlik ettevõtlus ning vastutustundlikust ettevõtlusest saab välja kasvada võimalus sotsiaalseks ettevõtluseks.

Kuidas osaleda?

Kandideerimise esimene samm on Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi indeksi läbimine. Indeksis osalemine on avatud kuni 31. märtsini.

Hindamine toimub koostöös meie ja Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumiga. Meile on olulised järgmised kriteeriumid:

  • selgesõnaline ühiskondlik eesmärk
  • kuidas ettevõtte planeerib ja mõõdab oma ühiskondliku mõju
  • mitu % ettevõtte kasumist investeeritakse ühiskondliku eesmärgi saavutamiseks
  • mitme % ulatuses teenib ettevõte omatulu (kui jätkustuulik on ettevõte)

Astudes Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi liikmeks, on Indeksis osalemise tasu Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku liikmele 120 eurot. Eriauhinnaks on 1000 eurot (juba arvestatud maha maksud).

Mai lõpus avalikustatakse tulemused ja antakse märgised, sh Sotsiaalse Ettevõtluse Eriauhind. Ettevõtetel on võimalus ka tulemuse avalikustamisest loobuda. Igal juhul on tegemist hea võimalusega saada tagasisidet oma organisatsiooni vastutustundlikkuse kohta ning näha võimalusi parendusteks.

Kutsume üles oma Võrgustiku liikmeid osalema Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi indeksis!

Indeksis osalejad leiavad sotsiaalse ettevõtluse kriteeriumide kohta lisainfot meie kodulehelt siit: http://www.sev.ee

Rohkem infot Indeksi ja kandideerimise kohta siit: http://indeks.csr.ee/

Indeksi märgis annab ettevõttele täiendava võimaluse näidata oma püüdlust olla usaldusväärne koostööpartner.

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum on 2005. aastal loodud ettevõtete liit, kelle oluliseks eesmärgiks on terve ja läbipaistva ettevõtlusmaastiku loomesse panustamine.