MTÜ Loome Sillad liitus Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikul on hea meel teatada, et meiega on liitunud MTÜ Loome Sillad.

“Soovime Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku abil leida endale koostööpartnereid, kes soovivad koos meiega laiendada Viljandi haigla psüühikahäiretega patsientidele mõeldud huvi- ja töötegevuste võimalusi erinevates valdkondades (näiteks käsitöö, puutöö vms). Samuti otsime projektipartnereid, kellega koostöös teenuseid arendada ning oleme valmis ka ise osalema projektipartneritena valdkonna projektides. Lisaks on meie sooviks edendada koostööd ettevõtjatega, kes pakuvad lihtsamaid alltöövõtte, mida meie inimesed on suutelised täitma.”

Statistikaameti andmetel on sotsiaalse ettevõttena on Eestis registreeritud kokku 126 ettevõtet, millest 40% on loodud majandussurutise aastatel 2006-2011. Seega on Võrgustikul hea meel näha juba esimest antud eriolukorra ajal loodud ettevõtet liikmete seas.

MTÜ Loome Sillad juhatus kirjeldab oma tegevust järgmiselt:

Loome Sillad sai alguse Viljandi haigla psühhiaatriakliiniku töötajate initsiatiivil, kes soovisid anda oma väikse lisapanuse ravil viibivate psüühiliste erivajadustega patsientide toetamiseks. Viljandi haigla psühhiaatriakliinikus viibib keskeltläbi pidevalt ravil 170 patsienti ning patsiente teenindatakse akuut- ja pikaravi, üldpsühhiaatria, sundravi, tuberkuloosiravi ning laste ja noorukite psühhiaatria osakondades. Meie soov on, et pikaaegselt ravil viibivad patsiendid saaksid võimaluse omandada uusi oskusi ja seekaudu oma toimetulekut parendada nii haiglaravi jooksul kui ka selle järgselt. Selleks oleme fookusesse võtnud patsientide tööteraapia suuna arendamise Jämejala vaimse tervise külas, Viljandimaal. Lisaks tööteraapiale kanname ka oma tegemistes alati kaasas hariduslikku mõtet– elukestev õpe.

Kuigi MTÜ Loome Sillad sai loodud alles suvel, siis oleme vaatamata koroonapiirangutele leidnud lahendusi tööteraapia teenuste arendamiseks. Esimene koostöö on MTÜ-l oma „suure venna“ Viljandi haiglaga, mille raames me korraldame puhastusteenuse läbiviimist haigla hoonetes. Puhastusteenuse läbiviimisesse on kaasatud selleks soovi avaldanud patsiendid, kes on eelnevalt osalenud vestlusel ja täitnud kutseprofiili. Kutseprofiil käsitleb patsiendi varasemaid kogemusi ja oskusi, mis tulevad kasuks tööteraapia sooritamisel. Puhastusteenusel osalemine on võimalus patsientidel teha esimesed sammud  tööharjumuse kujundamisel, mis on pikalt haiglaravil viibides unarusse jäänud. Näeme ka oma rollina teha tulevikus koostööd Töötukassaga patsientide tööotsingute abistamisel haiglaravi järgselt.

Lisaks oleme organiseerinud patsientidele ka täiendõppe võimalusi, näiteks toimus novembri kuus teenusel osalevatele patsientidele puhastusteeninduse alane koolitus. Patsientide jaoks oli ka väga oluline koolitusel sooritatud praktilise ülesande järgselt saadud tunnistus haigla koolituskeskuse poolt, mis võib mõnel patsiendil tulevikus olla abiks töökoha leidmisel. Soovime omalt poolt ka seda, et patsiendid haiglaravi lõppedes saaksid kasutada saadud kogemusi ja täiendõpet edasises tööelus. Patsientide aktiivne osalemine loengus andis meile julgust edasi tegeleda taoliste õppepäevadega, muuta need järjepidevaks ja mõtet kinnitasid ka patsiendid, kes tänasid saadud võimaluse eest.

Edasiste teenuste arendamiseks ja patsientidele pakutavate huvitegevuste spektri laiendamiseks on  MTÜ Loome Sillad  alustanud läbirääkimisi ka kohalike haridusasutustega, et ühise koostöö kaudu kaasata erinevate erialade õppureid Jämejalale praktikale, osaleda uuringutes ning ühiselt viia läbi rahvusvahelisi projekte.

Ideed on suured ja oleme alles protsessi alguses, kuid keda teemad kõnetavad ning kes soovivad ühendada jõud, olete väga oodatud meiega ühendust võtma e-mailil: loomesillad@gmail.com

Meie tegemisi saab jälgida ka facebookis: https://www.facebook.com/mtyloomesillad

MTÜ Loome Sillad juhatus