Teeme koos ajalugu!

Rohetiiger käis välja idee, et Eesti võiks saada rohepöörde eest majanduses Nobeli. Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum on aastaid toetanud ja esile toonud vastutustundlikke ettevõtteid Eestis. Global Hack viis eestlased covid-vastase tegevuse eesrindele. Tallinna Ülikool õpetab ja juhendab eraldi magistriõppes sotsiaalse ettevõtluse entusiaste.

Ometi meil puudub Eestis ülevaade ettevõtetest, kes loovad ühiskondlikku positiivset muutust. Kutsume üles vastama küsimustikule nii sotsiaalseid ettevõtteid kui kõiki juriidilisi vorme, kelle jaoks on olulisim ühiskondliku positiivse muutuse mõõde. Eriti OÜ-sid, kelle missioonis on tugevalt sees ühiskondlik kasu.

Vastused lähevad Eesti poliitikakujundamisse ja Euroopa Komisjoni sotsiaalmajanduse strateegia loomisesse. Jah, sealt tuleb ka raha.

Andmete järjepidev kogumine (küsitlus on igal sügisel alates aastast 2020) aitab viia ühiskonnas positiivset muutust eestvedavate ettevõtete vajadused ja soovid Eesti poliitikakujundamisse. Jah, milline ökosüsteem ja õiguslik raamistik oleks kõige kasulikum ning kus tuleks teha muudatusi. Eriti kuna Eestis puudub seni ametlik “sotsiaalse ettevõtluse” definitsioon ja saame seda koos kujundada.

Küsimustiku täitmine võtab aega umbes 30-45 minutit siin!

EUCLID Võrgustik on Euroopa Komisjoni strateegiline partner sotsiaalse ettevõtluse teemal ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik on Siseministeeriumi strateegiline partner sotsiaalse ettevõtluse teemal.


Artikli kirjutas Helen Mikkov, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku tegevjuht