Statistikaameti andmetel kasvab sotsiaalse ettevõtluse populaarsus iga aastaga.


Sotsiaalne ettevõtlus on nii mittetulundus kui ka tulu teenivad ettevõtted, mille peamiseks eesmärgiks on ühiskonnas tuua kaasa positiivseid muutusi. Eesti Statistikaamet tegi ülevaate sotsiaalsetest ettevõtetest aastatel vahemikus 2012-2018 ning mitmed numbrid näitavad valdkonna stabiilset kasvu ning tegutsemist.

Vaadates töötajate arvu sotsiaalsetes ettevõtetetes, on kasv pidev. Kuigi 2018. aastal kasvas töötajate arv vaid kahe võrra, siis sellele eelnenud aastal loodi rekordiliselt 138 uut töökohta. Lisaks joonistub statistikast välja, et sotsiaalne ettevõtlus ei ole ainult MTÜ-de pärusmaa – 5% sotsiaalsete ettevõtete töökohtadest on sihtasutustes ning 27,5% osaühingutes.

40% Eesti sotsiaalsetest ettevõtetest on loodud majandussurutise aastatel.

Sotsiaalse ettevõttena on Eestis registreeritud kokku 126 ettevõtet, millest 40% on loodud huvitaval kombel majandussurutise aastatel 2006-2011. Viimastel aastatel on uute ettevõtete arv olnud üsna madal ning hetkel oleme samal tasemel, kus olime 90ndate Eesti alguses – kuni 5 uut sotsiaalset ettevõtet kahe aasta peale.

2018. aastal teenisid kogu sotsiaalse ettevõtluse müügitulust üle poole osaühingud. Pea 40% müügitulust teenisid mittetulundusühingud ning sihtasutused teenisid peaaegu 4%. Veel on huvitav, et 56,6% sotsiaalsete ettevõtete müügitulust 2018. aastal teenis kokku 17 osaühingut ning pea 40% müügitulu saavutamiseks andsid oma panuse 100 mittetulundusühingut. Tegutsevaid sihtasutusi oli sel aastal kokku 9. Seega teenib üks sotsiaalse ettevõtluse osaühing aastas sama palju müügitulu kui ümardatult 8 mittetulundusühingut või sihtasutust. 

Sotsiaalne ettevõtlus kasvab statistika järgi pidevalt ning meie eesmärk on aidata sellele kaasa. Kui plaanid ka ise alustada sotsiaalse ettevõtlusega, siis alusta siit või võta meiega julgesti ühendust. Lisaks on kuni 23.03. avatud kandideerimine NULA ühiskondlike algatuste inkubaatorisse. Rohkem infot siin.

Aitäh Eesti Statistikaametile nende andmete ning Siseministeerumile selle statistika tellimise eest!